Stelian Bărăgan, directorul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității din Craiova: „Derulăm activități online și ajutăm studenții”

Stelian Bărăgan, directorul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității din Craiova: „Derulăm activități online și ajutăm studenții”

În cadrul Universității din Craiova funcționează Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră. 

stelian baragan 1

Despre activitățile întreprinse pentru studenți, dar și pentru elevi, despre cum au reușit să le adapteze la schimbările impuse de pandemie a vorbit, într-un interviu, directorul CCOC Craiova, Stelian Bărăgan.    

Reporter: Când a fost înființat Centrul de Consiliere și în Orientare în Carieră în cadrul Universității din Craiova?

Stelian Bărăgan, director CCOC Craiova: Centrul de Consiliere este înființat din anul 1997. A fost reorganizat în anul 2011. Este un centru care funcționează în cadrul Universității din Craiova, în coordonarea rectorului și anual realizăm o dare de seamă către Senatul Universității din Craiova.

Rep.: De unde ideea înființării acestui centru?

S.B.: A fost un proiect PHARE, în anul 1997, și atunci s-au creat aceste structuri la nivel de Uniune Europeană. A plecat de la ideea de consiliere după care s-au creat aceste centre la nivelul universităților. Sunt centre de consiliere și la nivel preuniversitar, acele cabinete școlare. La început, au fost ca structuri minimale, după care organigrama s-a dezvoltat. Am realizat că aveam nevoie fie de un sociolog, fie un psiholog și, treptat, s-a dezvoltat organigrama.

Rep.: Când a avut loc reorgarnizarea masivă? Ce a însemnat acest lucru?

S.B.: În anul 2011. A fost o inițiativă a Universității din Craiova. Eu și alte trei centre universitare am mers la ministrul Costoiu, am găsit deschidere la Ministerul Educației și astfel am reușit să reactualizez tot ceea ce înseamnă metodologie a centrelor de consiliere și să încropim un mimim regulament. Marele dezavantaj a fost că atunci a trebuit să profesionalizăm toate meseriile și nu aveam resursă umană. Am rezolvat, găsind o variantă legală în vederea actualizării fișelor de post. Am avut alături de noi și asociațiile de studenții, reușind să impunem un număr de angajați raportat la numărul de studenți din universități. S-a transmis în teritoriu ordinul de ministru și fiecare rector a avut șase luni la dispoziție să reorganizeze departamentul sau centrul de consiliere.

Rep.: Câte persoane se ocupă de bunul mers al lucrurilor la CCOC Craiova?

S.B.: La nivelul Universității din Craiova, noi avem un consilier la 2.000 de studenți. Organigrama noastră este formată din 10 posturi, dar nu sunt toate ocupate. Obligatoriu, centrul trebuie să aibă un coordonator, un sociolog, un psiholog și cel puțin un consiler. După aceea, numărul consilierilor îl dă numărul de studenți din universitate.

Rep.: Ce faceți, concret, în acest centru?

S.B.: O activitate se adresează elevilor, tuturor elevilor din cele cinci județe ale Olteniei. Până să apară aceste reguli impuse de pandemie, noi mergeam în licee și le vorbeam despre partea de consiliere, despre cum ar trebui să se orienteze în alegerea unei universități. Le ofeream informații care nu pot fi oferite prin cabinetul școlar.

Rep: Dar această activitate este și un serviciu adus Universității din Craiova...

S.B.: Este chiar o activitate a centrului. Noi prezentăm oferta educațională a Universității din Craiova. La cerere, făceam și profilul ocupațional, cu precădere în județul Dolj. Aveam un psiholog, o baterie de teste și cu ajutorul acestei baterii realizăm profilul ocupațional. Acest lucru înseamnă că în urma unor întrebări se observă aptitudinile elevului respectiv, către ce materii are înclinații și către ce profesie s-ar putea îndrepta. Noi ne dorim ca această platformă să fie accesată de cât mai multe persoane pentru că este un proiect pe fonduri europene, ROSE, cu ajutorul căruia am dotat centrul de consiliere cu foarte multă aparatură și softuri care permit să facem multe astfel de teste. Înainte de pandemie, de exemplu, puteam să facem profil educațional pentru 20 de elevi în același timp.

Rep.: Ce s-a întâmplat odată cu regulile impuse de pandemie?

S.B.: S-au mai programat și în timpul pandemiei. Am lansat un proiect de consiliere și sprijin academic și chiar apelau la noi. Am oferit informații despre cum să folosească platforma de student. O problemă, un blocaj a fost în privința studenților din anul I. Ei nevenind niciodată la cursuri, neintrând în contact direct cu profesorii, a fost mai dificil să lucreze și cu platforma. Am intervenit noi și am fost un sprijin pentru ei.

Rep.: Cum veți continua activitatea?

S.B.: Ne-am adaptat și noi acestei perioade. Am început să prezentăm toate serviciile pe care le avem în mediul online. Folosim platformele ce se utilizează pentru cursuri. Vom implementa acum proiecte în care tot ce înseamnă partea de consiliere individuală sau de grupă o vom face pe platforma Classroom. Studenții accesează clasa, noi prezentăm materialul, lucrăm online cu dumnealor și astfel încercăm să îi ajutăm.

Rep.: Cum veți derula activitatea privind liceele? Mai este posibil acest demers?

S.B.: Este un pic mai greu. Începeam aceste activități de promovare clasică în octombrie și le derulam până la 1 februarie. Acum vom începe în februarie cu o promovare online. Luăm legătura cu inspectoratele școlare, pentru accesul în școli, apoi fie mergem și ducem broșuri la nivelul fiecărei instituții, fie trimitem materialele online. Anul acesta o să încerc și sper să și reușesc, cu acel cod de elev, printr-un protocol, să plasăm fiecăruia oferta în mail. Noi ajutăm și în privința admiterii. De exemplu, nu mai vine viitorul student la Craiova, ci facem un centru de admitere la Slatina, unul la Târgu Jiu, etc. Ne dorim să fim cât mai aproape de elevi.

Rep.: Cum vă evaluați dumneavoastră serviciile? Cum vă dați seama cât de benefice sunt și unde ar trebui intervenit?

S.B.: Există un barometru dat de Ministerul Educației. Se ține cont de numărul de studenți consiliați, de numărul de proiecte realizate, de numărul de activități impuse de ARACIS. Fiecare angajat are o fișă a postului și în funcție de indicatorii pe care trebuie să îi atingă se face evaluare anuală exact cum se realizează la cadrele didactice. Mai mult, toate proiectele anunțate de Universitatea din Craiova au și partea de consiliere întrucât la nivelul Uniunii Europene, consilierea a devenit mai mult decât obligatorie. Studenții care sunt interesați de dezvoltarea lor află și despre noi și vin către noi. Totodată, sprijinim asociațiile de studenți, inclusiv pe parte de scriere proiecte. Nu au pregătirea suficientă și îi îndrumăm atât la scriere, cât și la implementare. Suntem mulțumiți când vedem că motivăm studenții, că le-am insuflat dorința de a face voluntariat.

Rep.: Este un centru dotat corespunzător?

S.B.: Avem cel mai bine dotat centru din țară. În ultimii patru ani, s-a investit, anual, în ceva nou. De exemplu, acum avem o sală modernă multimedia în care se poate face consilierea online. Este dotată  cu o  tablă interactivă, un videoproiector, aparatură exact cum se cere acum pentru derularea activităților. Avem sprijinul conducerii Universității din Craiova și contează foarte mult în derularea activității noastre.

Rep.: Cocluzionând, de ce ar trebui studenții să acceseze serviciile CCOC Craiova?

S.B.: În primul rând, studenții își pot îmbunătăți portofoliul și pot avea o rată de succes pe piața forței de muncă mult mai mare. De asemenea, primesc ajutor inclusiv în realizarea CV-ului, a scrisorii de motivație și îi ajutăm să intercaționeze și cu angajatorii principali din regiune. Noi facem recomandările, de exemplu, către o firmă, dar selecția finală o face angajatorul. Activitatea CCOC este orientată spre a asigura dezvoltarea personală și profesională a studenților și a facilita inserția pe piața muncii. Așadar, CCOC acordă servicii de consiliere gratuite pentru toţi studenţii și elevii interesați, indiferent de forma de învăţământ şi nivelul de şcolarizare al acestora, în vederea: optimizării activității academice; definirii sau redefinirii traseului profesional; marketingului personal în vederea plasamentului pe piața muncii; consilierii psihologice vizând optimizarea învățării; consilierii psihologice vizând prevenirea abandonului școlar/universitar; consilierii individuale și de grup, informațională, de dezvoltare personală, vocațională.