Ajutor financiar pentru apicultori

Apicultorii doljeni vor primi bani de la stat, anul acesta, cheltuielile cu întreținerea familiilor de albine fiind ridicate din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

apicultor

Marți, Guvernul a aprobat hotărârea prin care se instituie schema de „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2019 asupra sectorului apicol”.

De acest ajutor beneficiază: apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii; apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare; apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Sprijinul financiar va fi în valoare de 20 lei/familia de albine, reprezentând aproximativ 48% din cheltuielile efectuate de către apicultori pentru asigurarea rezervelor de hrană, conform tehnologiei apicole.

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unui beneficiar nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar respectiv şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Termenul de depunere a cererilor şi documentelor însoțitoare la Directiile Agricole Județene este 31 octombrie.