Creșterea eficienței energetice în Spitalului Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu” din Băileşti

Astăzi, 2 septembrie 2020, ora 12.00, la  Primăria municipiului Băileşti  se va semna cererea de finanţare depusă pe POR 2014-2020 axa 3.1.b Suerd, pentru proiectul Creșterea eficienței energetice în Spitalului  Municipal „Prof. Dr. Irinel Popescu”, din Băilești.  

Irinel

Valoarea totală a proiectului este de 23.394.308,29 RON, inclusiv TVA, din care total eligibil: 17.466.326,49 RON, inclusiv TVA,  total neeligibil:  5.599.357,18 RON, inclusiv TVA, contribuția de 2%: 328.624,62 RON, inclusiv TVA.

Este un  proiect depus de echipa din cadrul spitalului, care nu a reuşit să se rezume  doar la cofinanţarea de 2 %, deoarece au depaşit procentul de 15 % lucrări  conexe, iar cheltuielile pentru modernizarea imobilului  centrală  termică  nu  au  fost  eligibile, s-au respins pentru  depăşirea  procentului de 15 % lucrări conexe, punând  în  situaţie destul de grea autoritatea publică locală, deoarece cheltuielile neeligibile  trbuie să fie suportate de UAT Băileşti,  la fel şi contribuţia de 2 %.

Vor fi prezenţi membrii echipei ADR Sud-Vest Oltenia, împreună cu Marilena Bogheanu – Director General, care va face o analiză şi o retrospectivă a tuturor proiectelor 2014-2020, câştigate  de Primăria  municipiului Băileşti, prin POR  2014-2020, proiecte  care se  află în implementare. Acestea sunt:

 • Îmbunătăţirea mobilităţii urbane şi reducerea emisiilor de CO2 în Municipiul Băileşti - Valoare  proiect - 45.709.487,04 lei.

POR/186/3/2/Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane, bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă/ 2/Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. 

 Acest proiect integrat  conţine următoarele  9 proiecte: 

                                                                                                                                                                                                 •Modernizarea  străzilor urbane, prioritare transportului public local.                                                                                         

Se asfaltează 20 de străzi urbane:  Str. A.I. Cuza (între Str. Meseriașilor și Str. Eroilor), Str. Ardealul (între Str. Brâncoveni și Str. HCC), Str. Banu Manta, Str. Banu Mărăcine, Str. Brâncoveni (între Str. Carpați și Str. Mihai Viteazul), Str. G-ral Ghenescu (între Str. HCC și Str. Brâncoveni), Str. Mihai Viteazul (între Str. Brâncoveni și Str. HCC), Str. Tismana, Str. Viilor, Str. Libertății, Str. Cernei, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Radu Paisie, Str. Speranței, Str. Tudor Vladimirescu (între Str. G-ral Eremia Grigorescu și Str. Unirii), Str. Vlad Țepeș, Str. Dunării, Str. Vasile Alecsandri, Str. Mareșal Averescu (între Str. Meseriași și Str. Eroilor), Str. Ana Ipătescu (între Str. Gabroveni și Str.Dimitrie Bolintineanu).                                                                                                                                                                    

 • Modernizarea  trotuarelor  prioritare mobilităţii urbane.

Se modernizează  trotuarele aferente la 23 de străzi urbane:  Str. Av. P.Ivanovici, Str. HCC, Str. G-ral Dragalina, Str. A. I Cuza, Str. Ardealul, Str. Banu  Manta, Str. Banu  Mărăcine,  Str.  Brâncoveni,  Str. G-ral Ghenescu,   Str. Mihai   Viteazul,  Str. Tismana, Str. Viilor,  Str. Libertății,  Str. Cernei, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Radu Paisie, Str. Speranței, Str. Tudor  Vladimirescu, Str. Vlad  Țepeș, Str. Dunării,  Str. Vasile Alecsandri, Str. Mareșal Averescu, Str. Ana  Ipătescu.                                                                                                                 

 • Construcţia  centrului intermodal de  transport public persoane,  tip Park & Ride.                                                          

Amenajarea unei parcări lângă staţia de capăt-autogară, zona iluminată şi monitorizată video, pusă la dispoziţia celor care vin în localitate cu autoturismul personal şi doresc să ajungă  în centrul localităţii, pentru a nu plăti  taxa de poluare, pot lăsa autoturismul, gratuit, folosind  mijloacele  de transport public local.

 • Construcţie  staţie de capăt  tip  autogară şi 57 de staţii pentru transportul public local. 
 • Sistem  de  monitorizare  video  cu  un  număr  de  70  de  camere  de  supraveghere.
 • Achiziţionarea de autobuze electrice pentru transportul local.

Aceste  mijloace de transport public local sunt în număr de 5 şi vor acoperi întreaga localitate, prin 5 trasee, inclusiv localitatea Balasan.

 • Sistem de bilete integrat pentru călători e-ticketing.                                                                                                         

Sunt  incluse următoarele componente: puncte speciale de vânzare legitimații de călătorie, cu automate; echipamente specifice instalate în mijloacele de transport și în stații - dispozitive de validare carduri, unități GPS, modemuri, routere, dispozitive mobile de verificare a cardurilor, sisteme centrale informatice. Se crează aplicaţii software pentru  achiziţionarea  electronică  a  biletelor  de  transport public.                                                                                                          

       • Construcţia a 8 centre pentru închiriere biciclete.

Cetăţenii vor putea să închirieze biciclete pentru transport şi agrement, din centrele din zona centrală, din zonele de capăt ale traseelor mijloacelor de transport în comun, dar şi din zonele  cu densitate ridicată de locuire. Aceste centre au, în componenţă,  stații/chioșcuri de închiriere, rastele, automate eliberare şi  reîncărcare carduri, biciclete.                                                                                                                                                                                                                                                               • Achiziţionarea a 100 de biciclete mecanice.         

 • Îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, cultural, recreative şi de siguranţă în municipiul Băileşti. Valoare  proiect - 15.309.874,75 lei.

POR/381/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România / 1 / Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România.                                                               

Acest proiect integrat conţine următoarele 4 proiecte:                                                                                                                                                                                           • Construire  clădire  Grădiniţa nr.3 - Şcoala gimnazială nr.1, strada Panduri nr. 65 (clădire parter, cu dotări, loc de joacă şi amenajări exterioare, teren de sport multifunctional);                                                                   

 • Construire clădire Grădiniţă nr.5 - Şcoala gimnazială nr. 3, strada Lt. Becherescu  nr. 27 (clădire parter, cu dotări, loc de joacă şi amenajări exterioare, teren de sport multifuncţional);                                                     
 • Construcţie, modernizare şi reabilitare Sat de Vacanţă (crearea de oportunităţi pentru copii, de a putea accede la activităţi culturale, educaţionale şi recreative);                                                                                  
 • Înfiinţare, dotare dispecerat şi realizare sistem de supraveghere video (realizarea unui dispecerat pentru întreaga localitate, dotarea cu 150 de camere de supraveghere, care are drept scop siguranţa  cetăţeanului);
 • Lucrări de intervenţie (D.A.L.I.) reabilitare, modernizare, extindere şi eficientizare iluminat public - optimizarea consumului de energie electrică în Municipiul Băileşti. Valoare proiect – 7.181.593,01 lei. 

POR/300/3/1/Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.                                                                                                                            

Prin acest proiect se montează 1.607 lămpi de tip LED, cu  consumuri  energetice  şi emisii de CO2 scăzute. Fiecare lampă va fi comandată individual, graţie sistemului de telegestiune, care va fi implementat la nivelul întregii localităţi, iar comanda acestui sistem de telegestiune se va afla într-un dispecerat comun cu sistemul de supraveghere video.

4. Amenajare zona Parc Balasan

Valoare  proiect – 9.714.109,86  lei.

POR/230/5/2/2/Reconversia şi refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate, din oraşele mici, mijlocii şi municipiul București.

Proiectul prevede reutilizarea suprafețelor de teren din jurul celor două lacuri ale pârâului Balasan şi transformarea acestora în zone  verzi, zone de agrement și petrecere a timpului liber, pentru comunitate. Terenul care va fi amenajat este un teren degradat, având depozitate materiale rezultate din decolmatarea lacului Balasan. Suprafaţa totală de teren este de 74.976 mp, iar suprafaţa de teren ce se va amenaja este de 73.476 mp, din care: alei pietonale, piste de biciclete, terenuri pentru activităţi sportive şi locuri de joacă, iar suprafaţa de 66.126 mp va fi amenajată cu spaţii verzi – se vor planta specii de arbori: mesteacăn, salcie pletoasă, prun ornamental, tei, platan, arbore lalea, paulownia, arbuşti, iar pentru siguranţa acestor zone s-a prevăzut un sistem  de supraveghere video, care va fi integrat în sistemul de supraveghere existent, la nivelul localităţii.  

Proiectul  îmbunătăţeşte calitatea vieţii, prin creşterea suprafeţelor reprezentate de spaţiile verzi, păstrarea şi dezvoltarea arhitecturii peisagere, recreerea populaţiei şi reducerea factorilor de poluare a aerului şi apelor.