Se fac angajări din sursă externă la Penitenciarele Craiova, Pelendava și Centrul de Detenție

Penitenciarul Craiova scoate la concurs, din sursă externă, în vederea încadrării ca poliţist de penitenciare, 21 de posturi în sectorul operativ, dintre care16 sunt destinate bărbaților și 5 femeilor. La Penitenciarul Pelendava sunt 8 locuri, toate destinate bărbaților, în timp ce la Centrul de Detenție Craiova este disponibil un loc.

penitenciar

Condiţiile necesar a fi îndeplinite de către candidaţi, probele de concurs, tematica şi bibliografia aferente pot fi consultate pe site-ul web al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, secţiunea Carieră, ori la sediile unităţilor organizatoare. Informaţii suplimentare se pot obţine, de asemenea, de la structurile de resurse umane din teritoriu.

Candidații voar avea de trecut trei probe și un interviu: o probă sportivă, care este eliminatorie; o probă practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, care este, de asemenea, eliminatorie; o probă scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului și un interviu.