Primăria Dăbuleni: Disensiuni între aleşii locali pe tema înfiinţării unei reţele de distribuţie a gazelor naturale de presiune redusă

La Dăbuleni, au trecut deja doi ani de când s-au făcut primele demersuri pentru înfiinţarea unei reţele de distribuţie a gazelor naturale de presiune redusă.

primarie dabuleni

Proiectul trenează şi încă nu a fost aprobat din cauza disensiunilor, pe această temă, dintre reprezentanţii administraţiei locale, deşi este vorba de o investiţie care va aduce un plus de civilizaţie şi confort, pentru cetăţenii din localitate.

Intitulat „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale de presiune redusă în oraşul Dăbuleni”, proiectul a fost dezbătut în şedinţa Consiliului Local Dăbuleni, în data de 30 decembrie 2020, iar derularea evenimentelor este următoarea:

- „Demersurile pentru înfiinţarea unei reţele de distribuţie a gazelor naturale au fost începute în anul 2019. Prin adresa nr. 710/ 18.01.2019, au fost convocaţi primarii din localităţile învecinate Ianca, Potelu, Grojdibodu, Gura Padinii şi Orlea, în vederea iniţierii demersurilor necesare alimentării cu gaze naturale a localităţilor lor. Vineri, 01.02.2019, la sediul primariei Dăbuleni, reprezentanţii celor şase localităţi s-au întâlnit pentru a stabili un calendar al viitorului proiect pentru gaz. S-a stabilit ca fiecare primarie să solicite, separat, elaborarea unui aviz favorabil de la Transgaz, pentru înfiinţarea unei reţele.

- În data de 22.05.2019, a fost solicitată eliberarea unui aviz favorabil de la Transgaz, pe baza unei analize efectuate la nivelul localităţii, analiză ce a inclus numărul de locuitori / gospodării, suprafaţa şi populaţia deservită, operatori economici interesaţi, unităţi şcolare etc. 

cefinantare

- Prin adresa nr. 33781/ 07.06.2019, Transgaz a comunicat Primăriei Dăbuleni că cel mai apropiat SNT este conducta de înaltă presiune Ø12 Turnu Măgurele-Corabia, PN 25 bar, situată la o distanţă de cca. 34 km.

-  Pentru a maximiza şansele de reuşită, UAT Oraşul Dăbuleni  s-a asociat cu oraşul Bechet şi comunele Drăgoteşti, Teslui, Leu, Castranova, Dioşti, Apele Vii, Celaru, Mîrşani, Dobreşti, Dobroteşti, Daneţi, Amărăştii de Jos, Amărăştii de Sus, Sadova, Ostroveni şi Călăraşi, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară GAZ SA Dolj,  iar prin HCL Dăbuleni nr. 48/ 2019 a fost aprobată această asociere.

- Ca urmare a lipsei documentaţiilor cadastrale a străzilor aferente localităţilor asociate, precum şi a duratei mare de realizare a studiului, la nivel de Asociaţie, membrii acesteia au hotărât ca fiecare primărie să solicite, către Transgaz, avizul şi, respectiv, studiul de fezabilitate. Drept urmare, prin adresa nr. 6636/ 09.06.2020, Primăria Dăbuleni a solicitat Transgaz SOLUŢII DE ALIMENTARE cu gaze şi condiţiile de cuplare la SNT.

- În data de 23 iulie 2020, a fost încheiat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate, în oraşul Dăbuleni, cu firma TIM-R Speed Holding SRL, contract cu o valoare de 135.000 lei, fără TVA. Studiul de fezabilitate, cu o valoare de 34.963.935,47 lei, bani europeni nerambursabili, a fost predat în data de 17.08.2020.

În conformitate cu art. 14 din contractul nr. 8439/ 23.07.2020, „achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/ sau informaţii (…) necesare îndeplinirii contractului”.

- Prin adresa nr. 45989/ 17.08.2020, Transgaz Mediaş acordă avizul de principiu cu SOLUŢIA TEHNICĂ RACORDAREA la ST în conducta de înaltă presiune Turnu Măgurele-Corabia, DN 300, PN25 bar.  

-  În data de 17 august 2020, a fost lansat apelul de proiecte, cu data-limită de depunere 17.11.2020.

- Conform art. 129, alin. (4) lit. d) din Codul administrativ, Consiliul local a aprobat, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local.

Ca urmare, pe ordinea de zi a şedinţei din data de 24 august 2020, a fost supus dezbaterii proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate „Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale de presiune redusă în oraşul Dăbuleni” şi a indicatorilor tehnico-economici ai acestuia.

Proiectul de hotărâre a fost APROBAT şi au fost începute demersurile pentru scrierea/ completarea cererii de finanţare, pentru a putea primi aceşti bani. Hotărârea Consiliului Local de aprobare a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor A PRIMIT VIZA DE LEGALITATE, de la Prefectura Dolj.

- Prin Ordinul nr. 1097/ 16.09.2020, emis de Ministerul Fondurilor Europene, a fost prelungit termenul de depunere al proiectelor până la data de 17.12.2020 (http://mfe.gov.ro/.../6a7b2ab67dd5d8c7c6c5c26287c52a25.pdf).

- În perioada septembrie-decembrie 2020, s-au realizat următoarele activităţi necesare depunerii proiectului:

1. Din data de 1 octombrie 2020, a început procesul de înregistrare a cererilor locuitorilor pentru racordarea la gaze, atât prin depunerea acestora la sediul insituţiei, cât şi prin deplasarea echipelor din primărie, în teren. La primărie, au fost înregistrate 2200 de cereri.

2. S-a făcut solicitarea documentelor necesare, de la instituţiile statului: avize / acorduri de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, 172 de extrase de carte funciară, de la OCPI, Transgaz, Electica etc.

3. Realizarea analizei cost-beneficiu şi încadrarea în limitele stabilite de ghidul solicitantului şi grila de verificare.

4. Completarea cererii de finanţare în programul Ministerului Fondurilor Europene-MySmis.

- Prin Ordinul 1519 /16.12.2020, al Ministerului Fondurilor Europene, a fost prelungită perioada de depunere a proiectelor până la data de 31.12.2020.

hotprefect

- În această perioadă au fost adoptate ordinele ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare a Energiei) https://www.anre.ro/.../reglementar.../regulamente1387184101, ordine care au reglementat situaţia între Transgaz şi Ministerul Fondurilor Europene. Aceste reglementări, împreună cu numărul final al cererilor de racordare – în număr de 2200, au avut impact asupra devizului general al proiectului, acesta suferind modificări. S-a înregistrat o creştere a valorii proiectului la suma de 45.412.922,52 lei, creştere ce NU afectează bugetul local, întreaga sumă fiind acordată de Ministerul Fondurilor Europene, în timp ce contribuţia primariei, în lei, la acest proiect este 0 (zero).

- În data de 30.12.2020, toată cererea de finanţare era încărcată în programul MySmis, ultimul document necesar fiind Hotărârea Consiliului Local de actualizare a indicatorilor.

- În data de 30.12.2020, a fost supus aprobării Consiliului Local  proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Proiectul de hotărâre a fost respins de majoritatea consilierilor locali, respectiv 7 consilieri PNL – Ivănuş Marius, Nanu Marian Viorel, Gorgotă Remus Cristian, Cristuinea Alin Florin, Preduş Mic Ştefan, Curteanu Aurelia, Dinu Cătălin Costinel; Drăgoi Nicolae – Pro România, Sărăcin Victor. 

- Ca urmare a tuturor demersurilor întreprinse în perioada ianuarie 2019-decembrie 2020, a tuturor avizelor primite, a studiilor întocmite, a Hotărârii Consiliului local nr. 29/ 2020, de aprobare a studiului de fezabilitate şi a indicatorilor (la acel moment), a muncii depuse şi a doleanţelor locuitorilor de a avea reţea de gaze naturale, la Dăbuleni, în data de 30 decembrie 2020, a fost transmis, către Ministerul Fondurilor Europene, proiectul “Înfiinţare reţea de distribuţie gaze naturale de presiune redusă în oraşul Dăbuleni”.

- Proiectul nu a fost transmis înainte de această dată, nu a fost respins, însă riscă să se întâmple aşa, din cauza votului dat împotriva acestui proiect, împotriva locuitorilor din Dăbuleni şi a dezvoltării localităţii!”

Dincolo de diferendele politice sau administrative dintre reprezentanţii Primăriei Oraşului Dăbuleni, cred că, totdeauna, în astfel de situaţii, ar trebui să primeze interesul cetăţenilor, pe termen lung, adică a celor care şi-au exercitat dreptul de vot sperând că aleşii locali vor lucra pentru ei, şi nu împotriva lor!