Primăria Dăbuleni a reglementat regimul de folosire a pajiştilor pentru păşunat

Primăria Dăbuleni a reglementat regimul de folosire a pajiştilor pentru păşunat, din localitate, fiind stabilite acţiunile ce constituie contravenţie privind utilizarea acestor terenuri.

primaria dabuleni

Astfel, potrivit O.U.G. nr. 34/ 2013 „privind administrarea şi exploatarea pajiştilor”, constituie contravenţie următoarele fapte:

pajisti

  • Scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti, pentru înfiinţarea altor culturi, fără aprobările legale în vigoare;
  • Păşunatul neautorizat cu animale care nu sunt înregistrate în R.N.E. şi registrul agricol sau de pe raza altor localităţi;
  • Introducerea pe pajişti a altor specii de animale decât cele stabilite prin contract;
  • Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute în contractul de închiriere;
  • Arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.