Dezrobirea romilor – de la lanţurile de ieri la cetăţenia europeană de azi

Astăzi, 20 februarie 2020, începând cu ora 10.00, la sediul Asociaţiei Partida Romilor PRO EUROPA - Sucursala Dolj, de la La Centrul Regional Sud-Vest Oltenia, s-a desfăşurat un simpozion ştiinţific cu tema: 164 DE ANI DE LA DEZROBIREA ROMILOR.

Foto romi

În secolul al XIX-lea, generațiile de tineri instruiți în vestul Europei adoptă concepțiile progresiste occidentale. În acest fel, se creează un puternic val antisclavagist, care este desființat, la jumătatea secolului al XIX-lea, ca o consecință a campaniei purtate de tinerii revoluționari care au adoptat ideile liberale ale iluminismului.

În programul progresist al Revoluției din 1848 se cerea dezrobirea țiganilor. Arhimandritul Iosafat Snagoveanul, luând parte la această revoluție, a fost ales membru în Comisia pentru dezrobirea țiganilor, împreună cu Cezar Bolliac și Petrache Poenaru. Ca urmare a aderării sale la acest program revoluţionar, Cezar Bolliac a fost exilat la Paris împreună cu mai mulţi revoluţionari, unde a înființat prima capelă românească, în anul 1853.

Înfrângerea Revoluției din anul 1848 a însemnat apusul procesului de eliberare a țiganilor. Bucuria izbăvirii a durat prea puțin.

Foto romi anul 1848

După aproape 8 ani, în perioada 8-20 februarie 1856, a fost votată „Legiuirea pentru emanciparea tuturor țiganilor din Principatul Țării Românești“, care desființa robia țiganilor particulari, acordându-li-se, drept despăgubire, câte 10 galbeni pentru fiecare țigan, din Casa fondului de despăgubire. În schimb, erau obligați să se statornicească, iar nomazii să se așeze în satele unde doresc, cu obligația de a avea locuințe și gospodării proprii.

În concluzie, votarea celor două legi – în anul 1855, în Moldova și în 1856, în Țara Românească, vor constitui cea din urmă etapă a dezrobirii țiganilor, fiind prima mare reformă socială, când toţi cetățenii țării aveau aceleași drepturi, fără nici o discriminare. La puțin timp, în 1865, s-a desființat sclavia și de pe tot teritoriul Statelor Unite, în urma Războiului Civil American.

Cu ocazia simpozionului de astăzi, studenţii de etnie romă, din cadrul Organizaţiei de Tineret a Asociaţiei Partida Romilor – Sucursala Dolj au susţinut alocuţiuni, în cadrul cărora au evocat aspecte ale poveştilor de viaţă din trecutul familiilor lor, dar şi poveşti de succes, de astăzi: de pildă cum, prin accesul la educaţie, romii pot deveni o categorie socială integrată în normalitatea vieţii, în orice ţară europeană.

Alături de studenţii de etnie romă, în cadrul manifestării, au susţinut alocuţiuni şi reputaţi profesori universitari, cercetători, istorici şi antropologi.