545 de ani de la prima atestare documentară a Craiovei

Craiova – oraşul-legendă al oltenilor, are o istorie lungă şi frumoasă, întemeietorii acestei aşezări fiind oameni de seamă ai vremii, crai şi boieri renumiţi. Cetatea Banilor a crescut, deceniu cu deceniu şi secol cu secol, împlinind, astăzi, 545 de ani de la naşterea documentară, iar viitorul său va fi dat, ca şi până acum, de oamenii de pe aceste meleaguri şi de mândria lor de a fi olteni.

primaria

Datele istorice ale devenirii oraşului şi municipiului-reşedinţă de judeţ Craiova spun următoarele:

Numele orașului Craiova are două origini: prima fiind dată de cuvântul slavon Krajl, care înseamnă Crai, în traducere – națiune, sau ținut, iar a doua de Craiul Iovan, care a domnit, pentru o perioadă de timp, pe aceste meleaguri.

Craiova este un oraș cu o istorie bogată și interesantă: pe teritoriul actual al Craiovei s-a întemeiat o așezare romană (Pelendava), cu câteva secole Î.Hr., numele actual fiind adoptat pe la sfârșitul secolului al XV-lea. Pentru că a avut o dezvoltare constantă, a devenit capitala regiunii Oltenia şi cel mai important centru cultural, istoric și economic din zonă. Populația a crescut de la 4.000 de locuitori, în secolul al XVIII-lea, până la 300.000 de locuitori, în secolul al XXI-lea.

Silezianul Balthazar Walther, care a trăit, câțiva ani, în Țara Românească, pe la începutul secolului al XVII-lea, a transmis cele zise de Logofătul Teodosie Rudeanu, al lui Mihai Viteazul, care a lăsat scris, în 1596, despre această localitate: „Craiova, reședința Banului, oraș mare, împoporat și plin de tot belșugul, dar și fără ziduri și cetățuie.”

casa baniei

Catagrafia din anul 1835 atestă, în Craiova, existența a 1653 de familiictrștini i dajnici -, adică aproximativ 10-11.000 de locuitori creștini. La aceștia se adăugau străinii, necredincioșii ortodocși, slugile și alte categorii, obținându-se, astfel, o populație totală de cca. 16.000 de locuitori. În 1821, erau consemnaţi 9.000 de locuitori ai Craiovei, la care, adăugându-se celelalte categorii, se poate aproxima o populație totală de 12-13.000 de locuitori, la acea vreme. Peste 14 ani, 1n 1835, populaţia era aproximată la 16.000 de locuitori, iar în 1838 de 20.000 de locuitori.

Ca totdeauna, oriunde, în lume, în perioadele de liniște și prosperitate economică, populaţia unei regiuni creşte – aşa se întâmpla, la Craiova, pe timpul târgurilor, când populația creștea cu până la o pătrime, sau chiar mai mult.

Reversul constă în faptul că, în perioadele de restriște, cu epidemii sau războaie, populația putea scădea cu până la jumătate, din cauză că oamenii se refugiau  spre lumea satului, pentru a scăpa de urgia bolilor şi a foametei.

Cum istoria României s-a bazat, în principal, pe agricultură, până în epoca modernă, economia regiunii noastre era predominant agricolă, determinând o creștere foarte lentă a populației orășenești. La stagnarea sau scăderea populaţiei contribuiau activ mortalitatea mare, cauzată de epidemii, condițiilor de salubritate dăunătoare, asistența medicală precare, sau aproape inexistentă, jafurilor hoardelor străine și războaielor.

parc romanescu raadpfl fb 

În 1859, populația Craiovei ajunsese la 25-30.000 de locuitori, iar în 1898 avea 39.000 de locuitori, ceea ce înseamnă că, în patru decenii, între 1859-1898, populația a crescut cu numai 9-14.000 de oameni, adică doar cu o treime. În următorii 30 de ani, creșterea populaţiei a fost semnificativă – de la 39.000 de locuitori, la 63.000, în 1930, adică o creştere de 61%.

Cu toate dificultăţile expuse mai sus, în anul 1930, Craiova se situa pe locul al doisprezecelea în clasamentul demografic al orașelor României Mari.

În 1946, după cel de-al doilea război mondial, populația Craiovei a crescut la 60.000 de locuitori; în 1948, la 97.000 de locuitori; în 1956, la 149.000; în 1966, la 194.000 locuitori; în 1977, la 222.000 de locuitori; în 1980, la 240.000 de locuitori, la o suprafață de 34.159 hectare.

Industrializarea masivă, începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea, a condus la o creştere permanentă a populaţiei Craiovei, cifra înregistrată, în zilele noastre, fiind de 298.643 de locuitori.