Mihai Firică, secretar de stat în Ministerul Culturii: „În condiții stricte, se pot relua producțiile de spectacol și concert în spațiu închis”

Potrivit unui comunicat primit de la secretarul de stat, în Ministerul Culturii, Mihai Firică, se va încerca intrarea într-o anumită normalitate controlată în ce priveşte spectacolele şi concertele în aer liber.

M. Firica secretar

Ministerul Culturii și Ministerul Sănătații au semnat ordinul comun pentru măsurile de prevenire a contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii.

Mihai Firică, secretar de stat în Ministerul Culturii, precizează că ordinul actualizează reglementările pentru activitatea cu publicul și activitatea angajaților din instituțiile de cultură precum: muzee și galerii de artă, biblioteci și librării, dar și activitatea desfășurată pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, în domeniul producției de film și audiovizual, evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber și de tip drive-in. Acest nou Ordin îl anulează pe cel anterior, nr. 2879/967/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 531 din 19 Iunie 2020.

Noile activități reglementate sunt: modul în care se pot desfășura expoziții temporare de artă și design, dar și în ce condiții se pot relua producțiile de spectacol și concert în spațiu închis. Ca elemente de noutate, evenimentele private pot fi realizate cu maximum 20 de persoane, în spații închise și cu până la maximum 50 persoane, în aer liber, cu respectarea măsurilor de siguranță sanitară.

"Au fost reglementate repetițiile spectacolelor și concertelor, în spațiu închis, fără public. Angajatorii, organizatorii acestor evenimente, vor elabora instrucțiuni proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei. Medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității defășurate, iar responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă. Se va evita prezența îndelungată pe scenă a actorilor din grupele de risc (de exemplu, cei cu vârsta peste 65 ani și/sau cu boli cronice asociate)", a informat secretarul de stat Mihai Firică.

Alte măsuri se referă la expoziții temporare de artă și design, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Expozițiile temporare de artă și design, cum sunt cele de pictură, desen, sculptură, design, instalații, artă new media, artă interactivă, performance, video, pot fi organizate în spații convenționale precum muzee, galerii sau cluburi de artă, biblioteci etc., dar și în spații alternative, în aer liber, hale sau vechi spații industriale, spații private, pavilioane temporare și altele.

Textul integral al ordinului comun al ministrului culturii și ministrului sănătății 2941/1120/19.04.2020: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226915