Traduceri din literatura sârbă co-finanţate de Ministerul Culturii şi Informaţiei din Serbia

Departamentul Producțiilor Artistice Contemporane și Industriilor Creative al Ministerului Culturii şi Informaţiei din Serbia anunţă un OPEN CALL.

opencall

Acesta se aplică pentru co-finanțarea de proiecte în domeniul traducerii unor lucrări reprezentative ale literaturii sârbe, în limbi străine, în anul 2021.

Subiectul Open Call-ului este: co-finanțarea proiectelor în domeniul traducerii operelor reprezentative ale literaturii sârbe, în limbi străine.

Scopul general al Open Call-ului este să încurajeze traducerea operelor reprezentative ale literaturii sârbe, în limbi străine.

Open Call-ul în domeniul traducerii operelor reprezentative ale literaturii sârbe, în limbi străine, poate fi aplicat din următoarele domenii literare: poezie, proză, dramă, literatură pentru copii (cu excepția cărților ilustrate și manuale), antologii și selecții tematice și lucrări teoretice în domeniul culturii și artei, destinate publicului larg.

Prioritatea pentru sprijinirea traducerilor în limbi străine va fi acordată operelor clasice ale literaturii sârbe, precum și lucrărilor care au fost apreciate de către experți.

Cea mai mică sumă care va fi finanțată și co-finanțată pe proiect: 100.000,00 dinari.

Participantul la Open Call-ul în domeniul traducerii operelor reprezentative ale literaturii sârbe, în limbi străine, trebuie să prezinte următoarele documente:

 • Un extras din registrul corespunzător sau un certificat de înregistrare a unei persoane juridice, din care se poate vedea că participantul este înregistrat, exclusiv sau predominant, pentru activitatea de publicare;
 • Extras din instanță sau din alt registru care demonstrează că editorului străin nu i s-a emis o măsură finală care interzice desfășurarea activităților de publicare în termen de doi ani de la anunțarea Open Call-ului;
 • A semnat sau parafat un acord privind drepturile de autor cu un scriitor din Serbia (succesorul autorului) sau un editor autorizat a cărui intenție este să traducă;
 • Contract semnat sau parafat cu traducătorul lucrării în cauză;
 • Un portofoliu actualizat care conține cel puțin patru opere literare și artistice (se consideră portofoliu actualizat pentru perioada 2019/2020 sau 2020/2021);
 • CV-ul traducătorului sau lista de traduceri a traducătorului;
 • Cartea de tradus (copie fizică a cărții, din care poate fi văzut titlul, autorul, editorul etc.). Un editor sârb sau autorul cărții poate îndeplini această condiție;
 • Declarația participanților la competiție, care indică motivele alegerii unui anumit titlu, precum și descrierea planului de promovare a titlului tradus în teritoriile din afara Republicii Serbia;
 • Formular completat: Date despre participantul la concurs (ATAŞAMENT: O2);
 • Formular de înscriere completat (ATAŞAMENT: O1);
 • Solicitantul înregistrat în afara teritoriului Republicii Serbia trebuie să prezinte instrucțiuni privind plata la un cont, în valută străină, deschis la o bancă comercială, cu un cod SWIFT și IBAN clar indicat;
 • Cererea și alte documente legate de cerere trebuie să fie în sârbă sau engleză.

Din fondurile destinate acestui scop, în bugetul Ministerului Culturii și Informației, 70% este, în principiu, destinat sprijinului pentru editorii străini, iar 30% pentru sprijinul editorilor interni. Sprijinul financiar este oferit exclusiv pentru traducerea operei și nu pentru costurile de tipărire, distribuire sau pregătire a cărții pentru tipărire.

Pentru ca asistența financiară să fie plătită unui editor străin, acesta trebuie să trimită, mai întâi, șase (6) exemplare ale cărții traduse, la Ministerul Culturii și Informației.

Participantul la competiție trebuie să trimită formularele O1 și O2 completate și semnate cu documentele solicitate de la acest Open Call, așa cum sunt indicate în titlul Condiții formale. Formularele pot fi găsite pe site-ul web al Ministerului Culturii și Informației (www.kultura.gov.rs).

Sprijinul Ministerului Culturii și Informației din Republica Serbia trebuie să fie clar indicat pe toate exemplarele cărții a căror traducere este susținută financiar. Sigla și textul ministerului vor fi trimise prin e-mail la adresa editorului.

Comisia de experți formată de Ministerul Culturii și Informației decide asupra selectării proiectelor în funcție de concursul anunțat. Comisia de experți va lua deciziile în funcție de frecvența și justificarea literară a sprijinului pe care l-au primit lucrările autorilor contemporani, în competițiile anterioare.

Criteriile de selecție a proiectelor finanțate și co-finanțate din bugetul Republicii Serbia pentru domeniul cultură sunt stabilite la Articolul 4 din Reglementări privind modalitatea, criteriile și standardele de selecție a proiectelor culturale finanțate și co-finanțate din bugetul Republicii Serbia, (vezi site-ul web: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi). Proiectele finanțate și co-finanțate din bugetul Republicii Serbia trebuie să îndeplinească cel putin trei criterii enumerate în acesta.

Proiectele finanțate și co-finanțate din bugetul Republicii Serbia vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii tehnice:

 • respectarea cerințelor formale ale Open Call-ului: documentație completă, cu o descriere a proiectului și informații detaliate și cu specificarea clară a timpului și locului de desfășurare a proiectului;
 • furnizarea unei specificații detaliate a costurilor proiectelor, cu o defalcare a tuturor surselor de finanțare, care vor fi utilizate;
 • contractantul trebuie să-și fi îndeplinit obligațiile față de minister, în cadrul proiectelor susținute anterior (raport narativ și de implementare financiară prezentat).

Nu sunt luate în considerare următoarele:

 • proiecte unice, care au fost deja sprijinite în competițiile anterioare ale ministerului,
 • proiecte de natură clar comercială.

Dreptul de a participa la acest Open Call îl au: instituţii, asociații artistice și alte asociații și organizații / persoane juridice, care sunt înregistrate în Republica Serbia și în afara teritoriului Republicii Serbia, sau editori profesioniști străini înregistrați exclusiv, sau în principal, pentru a publica în afara Republicii Serbia.

Instituțiile culturale fondate de Republica Serbia, care sunt finanțate în conformitate cu Articolul 74 din Legea culturii, nu au dreptul de a participa la acest Open Call.

Un proiect poate fi depus doar la o singură competiție a ministerului.

Pentru a fi luate în considerare, cererile depuse trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • transmise exclusiv prin poștă (adresă: Ministerul Culturii și Informației, Vlajkovićeva 3, Belgrad, cu indicația „Open Call pentru proiecte de co-finanțare a proiectelor de traducere a operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine în 2021”), în 4 exemplare ale formularului de cerere pentru Open Call-ul de co-finanțare a proiectelor de traducere a operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine, în 2021 (denumit, în continuare, formular);
 • Dacă un solicitant depune mai multe proiecte, acesta va depune o cerere separată pentru fiecare proiect;
 • Formularul de cerere pentru proiectul de traducere a operelor reprezentative ale literaturii sârbe, în limbi străine, poate fi descărcat de pe site-ul oficial al Ministerului www.kultura.gov.rs.

Competiția este deschisă în perioada 19 ianuarie - 9 martie 2021.

Materialele competiției nu vor fi returnate.

Rezultatele acestei competiții vor fi publicate pe site-ul oficial al Ministerului Culturii și Informației, în termen de cel mult 60 de zile de la data încheierii Open Call-ului. În acest fel, Ministerul Culturii și Informației va informa toți solicitanții și publicul larg despre rezultatele competiției.

Editorul este obligat să publice traducerea operei, pentru care au fost aprobate fondurile, până la 1 decembrie 2021.

Informații suplimentare pot fi obținute la Ministerul Culturii și Informației al Republicii Serbia în fiecare zi lucrătoare, de la 13.00 la 15.30: prin telefon +381 11 3398-026, sau prin e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - proiect de traducere a operelor reprezentative ale literaturii sârbe în limbi străine.

Comitetul nu va lua în considerare documentația incompletă (documentația trebuie să fie  completă și Formularul de cerere trebuie completat în întregime).

Materialele primite după data anunţată, vor fi respinse.