4.386 de elevi doljeni, înscriși la Evaluarea Națională

În județul Dolj, 4.386 de absolvenți ai clasei a VIII-a sunt înscriși la Evaluarea Națională 2024.

examen bac 1

Examenul este organizat în 134 de centre și va avea loc, conform calendarului aprobat prin ordinul ministrului educației nr. 6155/2023, astfel:

25 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba și literatura română

27 iunie 2024 – Proba scrisă la Matematică

3 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

3 iulie (orele 16 – 19) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor

4 – 9 iulie 2024 – Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Probele scrise vor începe la ora 9:00. Accesul elevilor în sălile de clasă este permis pâna la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele Evaluării Naționale este de două ore, începând din momentul în care s-a încheiat completarea casetei de identificare din broșura cu subiecte. Timpul de lucru pentru completarea casetei de identificare este de 15minute.

Lucrările vor fi scanate în sala de examen și încărcate pe platforma destinată evaluării digitalizate, elaborată de Ministerul Educației. Acestea vor fi repartizate automat și aleatoriu către profesori evaluatori din alt județ decât județul de origine al candidaților.

Desfășurarea Evaluării Naționale se desfășoară sub monitorizare audio – video.

Comunicarea rezultatelor obţinute la EvaluareaNaţională se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele şi prenumele candidaţilor şi care au fost distribuite candidaţilor, pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută de aceştia.