A crescut rata de promovare a examenului de definitivat, după centestații. Doljul ocupă locul III la nivel național

Rata de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ a crescut, în județul Dolj, cu 1,64% după contestații și a ajuns la 80.50%. 

examen

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dolj informează că din totalul de 123 de candidați cu note la proba scrisă, 99 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen.

După afișarea rezultatelor finale, județul Dolj ocupă locul III la nivel național.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 3 august 2020, cu o zi mai devreme față de calendarul inițial, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro.  Reamintimcă în această sesiune, dintre cei 155 de candidați validați pentru susținerea probei scrise123 de candidați au fost prezenți, 14 candidați au fost absenți și 1 candidat a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. 17 candidați s-au retras din proprie iniţiativă, solicitând anularea lucrării”, a menționat Nicoleta Lițoiu, purtător de cuvânt al ISJ Dolj.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național.