Guvernul a reglementat denumirile titlurilor și calificativelor conferite absolvenților de facultate

Guvernul a adoptat vineri o hotărâre prin care sunt reglementate denumirile titlurilor și calificărilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 și 2020 - 2021.

190324 universitate

Actul normativ adoptat de Executiv stabilește și nivelurile de calificare corespunzătoare fiecărei calificări.

Prin aprobarea noului act normativ și a nomenclatorului aferent, instituțiile de învățământ superior au la dispoziție, în acest fel, un instrument de lucru unitar, pentru completarea diplomelor și suplimentelor la diplomă pentru absolvenții învățământului universitar de licență, înmatriculați în anul I de studii, în anii universitari 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 și 2020 - 2021.

„În același timp, se asigură o mai bună pregătire profesională, o inserție mai sigură pe piața muncii a tuturor categoriilor de absolvenți, o mai bună înțelegere a angajatorilor privind oferta de formare, precum și o eficientă informare a elevilor, a studenților și a altor categorii interesate privind calificările pe care le pot obține în sistemul național de calificări. De asemenea, hotărârea adoptată astăzi (vineri – n.r.) reprezintă un nou pas spre calea armonizării legislației naționale cu cea europeană. Nomenclatorul propriu-zis constituie punctul de reper pentru completarea corectă a suplimentului la diplomă, instrumentul care contribuie în mod substanțial la optimizarea transparenței diplomelor și a calificărilor în spațiul european”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Potrivit documentului citat, acestea vin în contextul în care denumirea calificărilor și nivelul de calificare capătă o importanță deosebită în procesul de recunoaștere a calificărilor menționate în documente europene.

„În vederea implementării în continuare a recomandărilor europene și internaționale privind recunoașterea calificărilor, inclusiv recunoașterea automată și noul Europass, Ministerul Educației și Cercetării trebuie să parcurgă o serie de pași esențiali pentru acest proces. O etapă importantă din această foaie de parcurs se realizează prin hotărârea aprobată astăzi (vineri – n.r.), care completează actele normative existente cu denumirea titlului calificărilor și nivelul de calificare, elemente esențiale în procesul de recunoaștere a calificărilor, pe care România l-a votat în 2019 la Conferința Generală UNESCO”, se mai arată în documentul citat.

Practic, prin decizia Guvernului, s-a aprobat structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2020 – 2021.

Până în prezent, titlurile și calificările au fost reglementate conform H.G. nr. 577/9 august 2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 2014 - 2015, 2015 - 2016 şi 2016 - 2017.

(sursa: Mediafax)

Ultimele știri