Şcoala postliceală sanitară „Hipocrate” din Târgu Jiu - Oferta educațională

Oferta educațională pentru anul şcolar 2020-2021.

scoala

Actele necesare pentru înscriere sunt:

a) Diplomă de Bacalaureat, original sau copie legalizată/Adeverinţă examen bacalaureat (doar în cazul absolvenţilor care au fost admişi la examenul de bacalaureat);

b) Foaie matricolă pentru clasele IX-XII, original sau copie legalizată;

c) Certificat de naştere (copie);

d) Certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie);

e) Buletin/carte de identitate (copie);

f) Adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este sănătos clinic şi apt pentru specializările pentru care optează);

g) Chitanță achitare taxă de înscriere (100 lei).

 

Ultimele știri