Educația interculturală și incluziunea școlară - Schimb de bune practici

Organizat de „Roma Education Fund Romania”.

fetita

Cele patru webinare se adresează doar cadrelor didactice din proiectul „Educație formală şi non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”(Cod 106443) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Prin acest schimb de bune practici, se urmăreşte:

  • Să se disemineze inițiativele și rezultatele cadrelor didactice implicate în programele implementate în școlile din judeţul Mureș, privind educația interculturală și incluziunea școlară;
  • Să fie sprijinite cadrele didactice implicate în programele educaționale, implementate în școlile din judeţul Mureș, în menținerea angajamentului față de educația interculturală şi incluziunea școlară, pe perioada pandemiei și pe termen lung.

* 10 noiembrie – programul Grădinița Prietenoasă, nivel ante și preșcolar;

* 12 noiembrie – programul Școala După Școală (SDS) nivel primar;

* 19 noiembrie – Sprijin Educațional Intensiv (SEI) nivel secundar;

* 21 noiembrie - A Doua Șansă (ADS).

Aceste sesiuni vor sprijini documentarea bunelor practici, care vor fi incluse în Ghidul de bune practici, care va fi publicat în 2021.

Unitățile școlare în care se desfăşoară programe educaționale, în cadrul proiectului „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”:

Şcoala profesională Band:

Grup țintă:

30 de copii de vârstă antepreșcolară

80 de copii de vârstă preșcolară

120 de copii din ciclul primar

70 de copii din ciclul gimnazial

62 de cadre didactice

110 adulți

Şcoala gimnazială Deaj – structurile din Deaj, Ceuaș, Hărănglab:

Grup țintă:

40 de copii de vârstă antepreșcolară

130 de copii de vârstă preșcolară

180 de copii din ciclul primar

110 de copii din ciclul gimnazial

62 de cadre didactice

90 adulți

Şcoala gimnazială Dumbrăvioara – structurile Dumbrăvioara și Ernei:

Grup țintă:

50 de copii de vârstă preșcolară

72 de copii din ciclul primar

30 de copii din ciclul gimnazial

40 de cadre didactice

Şcoala gimnazială Teleki Domokos Gorneşti:

Grup țintă:

25 de copii de vârstă preșcolară

25 de copii din ciclul primar

20 de copii din ciclul gimnazial

52 de cadre didactice

Şcoala gimnazială Nr. 4 Apalina, Municipiul Reghin:

24 de cadre didactice

Şcoala gimnazială „Miron Neagu”:

44 de cadre didactice

Această sesiune de comunicări online se constituie într-un schimb de experienţă şi, în acelaşi timp, într-un ajutor în gestionarea situaţiei, pe timp de pandemie, şi nu numai.