Important pentru elevii de etnie romă!

Eşti de etnie romă şi vrei recomandare pentru a merge la liceu pe locurile special alocate elevilor romi?

roomii

Iată ce trebuie sa faci:

Adresează-te Asociației Partida Romilor Pro-Europa – Sucursala Dolj, la numărul de telefon 0768679705, sau vino la sediul nostru din incinta Centrului Multifuncțional Craiova, str. Târgului nr. 26, et.2, camera 231, împreună cu un părinte/tutore legal.

Recomandările sunt eliberate doar elevilor de etnie romă.

Elevii romi  vor primi  informații, consiliere și orientare  școlară despre existența  şi modalitatea  de ocupare a locurilor special alocate lor în licee şi în învățământul  profesional.

Recomandarea  se eliberează în scris, cu respectarea legislației în vigoare și a procedurii interne privind eliberarea recomandărilor. 

sosromi

Termenul-limită de depunere a recomandărilor la secretariatul unităţii de învăţământ a elevului este 29 ianuarie 2021.

Recomandarea se eliberează gratuit.