Editori de manuale şcolare care nu ştiu gramatică!

Editura ELICART a tipărit, în 2018, un Auxiliar de Matematică, autori fiind A, Cârstoveanu, N. I. Vişan, A. Damian.

auxiliar

Auxiliarul a primit avizul nr. 3022 / 08.01.2018, al Ministerul Educaţiei Naţionale, aşa cum este menţionat pe coperta I.   

Numai că acest Auxiliar – în fapt, o culegere de exerciţii de matematică, nu respectă regulile gramaticii elementare: în loc să scrie, pe coperta I, Clasa a III-a, au scris „clasa 3”...

Poate că unii vor spune că matematica nu prea are de-a face cu gramatica, dar cred că vor reveni vremurile când agramaţii nu vor mai putea îngroşa rândurile intelectualilor şi vor fi nevoiţi să o ia de la capăt cu declinările substantivelor şi conjugarea verbelor, la fel de obligatorii şi necesare de ştiut ca şi realitatea matematică, deja destul de şubredă, că 1 + 1 = 2.