INS: numărul pensionarilor scade, pensia medie crește ușor

În trimestrul IV 2019, numărul mediu al pensionarilor a fost de 5,140 milioane persoane, în scădere cu 6.000 de persoane faţă de T3 2019; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,669 milioane persoane, în creṣtere cu 1.000 de persoane faṭă de T3 2019, conform INS.

pensionar

Pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaș etc.- plătite de casele de pensii) a fost de 1.412 lei, în creṣtere cu 9,0% faṭă de trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.372 lei, iar raportul dintre pensia medie nominală netă de asigurări sociale de stat pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare (fără impozit ṣi contribuṭia de asigurări sociale de sănătate) şi câştigul salarial mediu net a fost de 51,1% (comparativ cu 48,7% în trimestrul precedent).

Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent numărul mediu de pensionari a scăzut cu 57.000 de persoane, iar cel al categoriei aparținând asigurărilor sociale de stat a scăzut cu 19.000 de persoane.

Pensia medie lunară și pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut comparativ cu același trimestru al anului precedent, cu 15,5% și respectiv cu 16,3%.

Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,96%) în numărul total de pensionari.

Pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,9% în totalul celor de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77,7%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale. Pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii – anticipată şi anticipată parţial - au reprezentat 2,2%.

Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10; acest raport prezintă variaţii semnificative în profil teritorial, de la numai 4 pensionari la 10 salariaţi în judeṭul Ilfov, la 16 pensionari la 10 salariaṭi în judeţul Teleorman, 15 la 10 în judeṭul Giurgiu ṣi 14 la 10 în judeṭele Botoṣani, Călăraṣi ṣi Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a variat cu discrepanţe semnificative în profil teritorial, ecartul dintre valoarea minimă şi cea maximă fiind de 727 de lei (1.093 lei în judeţul Botoṣani, 1.100 lei în judeṭul Giurgiu, 1.120 lei în judeṭul Vrancea faţă de 1820 lei în judeṭul Hunedoara, 1.735 lei în Municipiul Bucureşti, ṣi 1.632 lei în judeṭul Braṣov).

Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG2 nr.6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent - indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2019, a fost de 970.100 persoane, din care 802.400 persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 17,2% din totalul pensionarilor din această categorie, 164.000 de persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,4% din totalul acestora, precum și 3.700 persoane din sistemul militar, reprezentând 2,1% din totalul acestei categorii.

(sursa: Mediafax)