Cele 50 de măsuri economice și sociale adoptate de Guvernul României în contextul pandemiei de COVID-19

Guvernul României a dat publicităţii cele 50 de măsuri economice care au fost adoptate în contextul pandemiei de Coronavirus, pentru a evita intrarea în criză şi a asigura pârghiile de dezvoltare, pe viitor, a ţării.

orban

„Au trecut trei luni de la izbucnirea epidemiei coronavirusului în România, iar rezultatele din ultima perioadă ne arată că am luat măsurile corecte și eficiente, din timp.

Datorită măsurilor economice luate la timp, economia României nu a avut o prăbușire abruptă, așa cum au avut state cu economii mult mai puternice și mai bine consolidate financiar.

Datorită măsurilor de protecţie sanitară, sistemul medical din România nu a colapsat. Nu am avut în România medici nevoiți să aleagă între cine moare și cine trăiește, gropi comune sau pacienți decedați, ținuti în patinoare închiriate sau camioane frigorifice.

Cele 50 de măsuri economice și sociale bune, adoptate de Guvernul României în contextul crizei provocate de COVID-19, au fost reliefate deja în statisticile internaționale, România având una dintre cele mai scăzute rate ale șomajului și inflației, dar și una dintre cele mai mari rate de creștere economică din Europa:

 • Implementarea unui program multianual de sprijinire a IMM-urilor;
 • Implementarea unui program (necesitând o alocare suplimentară de circa 8 miliarde lei) de sprijinire a companiilor mari şi a IMM-urilor;
 • Prorogarea termenului de plată pentru impozitele pe clădiri, pe teren, pe mijloace de transport, de la 31 martie la 30 iunie 2020;
 • Acordarea unor competenţe consiliilor locale privind reducerea impozitului pe clădiri şi scutirea de la plata taxei pe clădiri;
 • Amânarea la plată pentru serviciile de utilități şi chirie în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, precum și al federațiilor sportive naționale/cluburilor sportive;
 • Scutirea titularilor licenţelor de emisie şi ai licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru (cf. Legii 504/2002) de la plata tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 2020;
 • Suspendarea popririlor și executărilor silite pentru creanțele bugetare;
 • Acordarea facilităţii fiscale constând în anularea unor obligaţii accesorii, aferente obligaţiilor bugetare principale ce au fost stinse până la 31.03.2020, pentru toate categoriile de debitori;
 • Instituirea unei modalități specifice pentru contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial;
 • Acordarea de bonificații pentru firmele care își plătesc impozitele;
 • Amânarea termenului pentru depunerea solicitărilor de restructurare a creanțelor bugetare restante, de la 31 martie 2020 până la 15 decembrie 2020;
 • Prelungirea termenului de depunere a declarației privind beneficiarul legal până la 1 noiembrie 2020;
 • Amânarea plății TVA pentru importurile de echipamente medicale şi materiale sanitare;
 • Prelungirea perioadei de valabilitate a licenţelor şi autorizaţiilor privind exploatarea jocurilor de noroc;
 • Scutirea de la plata impozitului specific pentru perioada de întrerupere totală, sau parţială, a activităţii, pe perioada stării de urgenţă, pentru HORECA;
 • Rambursarea TVA aferentă deconturilor cu sumă negativă, cu efectuarea ulterioară a inspecţiei fiscale, pe perioada stării de urgenţă, la care se adaugă 30 de zile;
 • Sprijinirea, printr-o schemă de ajutor de stat, cu un buget total estimat de 291 milioane euro, a marilor consumatori de energie;
 • Măsuri pentru susţinerea industriei evenimentelor culturale;
 • Acordarea de facilităţi de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgenţă;
 • Plata șomajului tehnic pentru salariaţii operatorilor economici;
 • Stabilirea unei indemnizații pentru alte categorii profesionale care nu au calitatea de angajatori şi întrerup activitatea total sau parțial;
 • Reglementarea pregătirii României pentru participarea la Programul SURE;
 • Acordarea unor măsuri active de sprijin pentru angajaţi şi angajatori, în vederea sprijinirii reluării activităţii economice;
 • Amânarea ratelor la credite cu maximum 9 luni, până la 31.12.2020;
 • Reglementarea plăţii unor beneficii de asistență socială pe perioada instituirii stării de urgență;
 • Acordarea, în continuare, a stimulentului de inserţie, pe o perioadă de 3 luni, pentru părinții care s-au întors mai repede la muncă din concediul de creștere a copilului;
 • Acordarea indemnizaţiei lunare pentru persoanele beneficiare ale concediului pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi, până la vârsta de 7 ani, pe toată perioada stării de urgenţă;
 • Menţinerea drepturilor salariale, avute în luna anterioară decretării stării de urgenţă, pentru personalul angajat în cadrul serviciilor sociale;
 • Suspendarea/neînceperea procedurilor de executare silită prin poprire pentru toate drepturile lunare plătite prin casele de pensii;
 • Prelungirea plăţii indemnizaţiei de şomaj, pe perioada stării de urgenţă;
 • Neimpozitarea unor avantaje în natură acordate unor angajaţi care deţin funcţii considerate esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone speciale;
 • Stabilirea unui regim fiscal favorabil, pe perioada stării de urgenţă, pentru sumele reprezentând stimulente/prime;
 • Prorogarea termenului de depunere a Declaraţiei unice;
 • Completarea reglementărilor privind acordarea unor zile libere părinților, pentru supravegherea copiilor;
 • Suplimentarea sumelor defalcate, din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020;
 • Aprobarea decontării unor categorii de cheltuieli pentru carantină;
 • Acordarea unor drepturi urmaşilor personalului medical decedat în urma complicaţiilor medicale cauzate de infectarea cu coronavirus;
 • Distribuirea de pachete de alimente şi produse de igienă corporală pentru categoriile defavorizate;
 • Distribuirea de măşti de protecţie pentru 2,3 milioane de persoane din categoriile defavorizate;
 • Adoptarea unor măsuri pentru reglementarea dreptului la transport gratuit pentru elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, pentru transportul local în comun;
 • Extinderea deducerii din impozit a sponsorizărilor efectuate potrivit legii şi către instituţiile şi autorităţile publice;
 • Scutirea de TVA, cu drept de deducere a livrărilor către asociaţii şi fundaţii pentru medicamente, echipamente de protecţie, materiale sanitare pentru tratarea/prevenirea COVID-19;
 • Sprijinirea Companiei Naţionale UNIFARM SA prin acordarea, la cerere, a unui împrumut de maximum 1,15 miliarde lei, pentru achiziția de urgență de material şi echipament;
 • Prelungirea valabilităţii cu 12 luni a documentelor emise, pe perioada stării de urgenţă, pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor şi dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea şi combaterea COVID-19;
 • Introducerea posibilității de plată a obligațiilor datorate bugetului general consolidat și pentru persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, prin intermediul Sistemului Național Electronic de Plată;
 • Aprobarea acordării unui stimulent de risc pentru personalul centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârsnice, a centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi;
 • Amânarea plății ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale;
 • Prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă aferente anului 2019 până la data de 31 mai 2021, iar voucherele aferente anului 2020 urmează a fi emise doar electronic;
 • Aprobarea de măsuri de desfăşurare, în modul on-line, a activităţilor de predare-învăţare-evaluare aferente semestrului al 2-lea al anului 2019-2020;
 • Asigurarea de lichiditate pentru finanțarea măsurilor de combatere a COVID-19 – rectificare bugetară;
 • Demararea procesului de pregătire a portofoliului de proiecte de infrastructură destinat autorităților locale și pregătirea separată a proiectelor mari de infrastructură ale României;
 • Unele dintre aceste măsuri continuă și pe perioada stării de alertă, pentru a veni în sprijinul populaţiei și a agenţilor economici afectaţi de criza sanitară provocată de COVID-19”.

 

X

Right Click

No right click