Sprijin financiar de un miliard de euro

Guvernul Orban acordă sprijin financiar, din fonduri externe nerambursabile, Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

Firica secretar stat

Guvernul Orban a aprobat Ordonanța de Urgență 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar, din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocare de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Împreună cu Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, am găsit soluțiile pentru ca industriile cultural-creative, grav afectate de restricțiile generate de pandemia actuală, să poată beneficia de microgranturi, granturi de capital de lucru și granturi de investiții.

Printre beneficiari se numără inclusiv persoanele fizice autorizate și ONG-urile. Următorul pas va fi punerea în consultare publică a ghidului solicitantului și a documentelor aferente procedurii de evaluare și contractare.

Sesiunile de aplicare se vor deschide pe o platformă online, pe care urmează să o realizeze Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS). Deschiderea sesiunior va fi anunţată de către Ministerul Economiei şi Agenția pentru IMM-uri din subordinea sa, care gestionează programul de sprijin. Până atunci, autoritățile mai trebuie să emită și alte documente, cum sunt Ghidul solicitantului (de la Autoritatea de management pentru Programul de Competitivitate) și schemele de minimis.

Cele 3 categorii de sprijin sunt:

1. Microgranturi pentru firme și PFA - 2.000 Euro

Microgranturile se vor da sub formă de sumă forfetară, în valoare de 2.000 de euro, fiecare. Bugetul total disponbil va fi de 100 de milioane de euro, din care 85% de la UE și restul de la bugetul de stat.

Beneficiarii vor fi IMM-uri care nu au angajați, precum și PFA, astfel:

a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada, prin situațiile financiare depuse, că nu dețin salariați cu contract individual de muncă, la data de 31.12.2019;

b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa nr 1 la OUG (care va fi publicată în Monitorul Oficial);

c) PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medicat acordat în baza OUG 43/2020.

Cererile de finanțare, depuse în cadrul apelurilor de proiecte, vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Bugetul schemei este de 100 de milioane de euro, ajungând pentru 50.000 de beneficiari.

2. Granturi de capital de lucru: 2.000-150.000 Euro. Lista domeniilor eligibile

Aceste granturi vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri, pe anul 2019, a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19, sau a căror activitate a fost suspendată, prin ordonanțe militare, pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență).

Categorii de ajutoare de capital de lucru:

Firmele cu cifra de afaceri de 5.000 – 13.500 euro, pe anul 2019, vor primi granturi de 2.000 euro.

Firmele cu cifra de afaceri de 13.501 – 1.000.000 euro vor primi granturi la valoarea de 15% din cifra de afaceri, pe anul 2019, dar nu mai mari de 150.000 euro fiecare.

Domenii eligibile: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii de transport, agenții de turism, librării, edituri, biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente.

Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, Ministerul Ecnomiei (MEEMA) va elibera, în perioada 01 august - 15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență (CSU), operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, în perioada stării de urgență”.

Ordonanța prevede că certificatele CSU se pot scoate începând din 1 august, până pe 15 septembrie.

Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, constată, în baza declarației pe propria răspundere, că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor, sau a încasărilor, de minim 25%, în luna martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020, sau întreruperea parțială sau totală a activității, ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente, pe perioada stării de urgență decretată.

Bugetul schemei este de 350 de milioane de euro.

3. Granturi pentru investiții: 50.000-200.000 Euro

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect, depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM.

Firma beneficiară va trebui să aibă un aport propriu la cheltuielile eligibile, de cel puțin 15%. Acest aport minim crește la 30%, pentru firmele din București și județul Ilfov.

Granturile se acordă IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:

  • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
  • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
  • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Bugetul schemei este de 550 de milioane de euro.