Mihai Firică: „Aşezămintele I.C. Brătianu, salvate printr-o investiție de peste 8 milioane de euro, prin implicarea Ministerului Culturii”

Ministerul Culturii a anunțat că „Aşezămintele I.C. Brătianu”, din strada Biserica Amzei, din București, vor intra într-un amplu proces de restaurare.

Firica secretar stat

Este vorba de o investiție de peste 8 milioane de euro, realizată prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.

Mihai Firică, secretar de stat în Ministerul Culturii, a anunţat că intervenția este necesară, deoarece clădirea este emblematică pentru istoria și cultura țării, urmărind ca, în acest loc, să fie organizată o bibliotecă, după cum a fost dorința brătienilor.  Aici vor fi organizate spații pentru diverse instituții din subordinea Ministerului Culturii, iar activitățile vor fi integrate întrun hub cultural și artistic. Imobilul se află în prezent într-o stare avansată de degradare, întrucât nu au mai fost făcute reparaţii, iar expertiza tehnică realizată în cursul acestui an relevă faptul că structura de rezistenţă este în pragul prăbuşirii parţiale sau totale. Odată cu trecerea timpului şi ca urmare a lipsei unei întreţineri minimale, a acţiunii intemperiilor, a deteriorărilor de natură mecanică, au apărut degradări de profunzime.

Estimările realizate de Biblioteca Națională a României, în administrarea căreia se află „Aşezămintele I.C. Brătianu” şi ale Ministerului Culturii, bazate pe investiţii similare, obţinerea avizelor şi lucrările de intervenţii s-ar putea ridica la peste 8 milioane de euro. Ministrul culturii, Bogdan Gheorghiu, în dialog cu ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, și cu suportul premierului Ludovic Orban, a propus ca restaurarea acestui imobil să fie inclusă în Programul național de construcții de interes public sau social, derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A.

asezbratianu

Întregul ansamblu al Așezămintelor Brătianu din București trebuie redat circuitului cultural cât mai repede. Pentru început se vor aloca, din bugetul Ministerului Culturii, 200 mii lei pentru reparații urgente la acoperiș, pentru a evita accentuarea degradării imobilului. Este responsabilitatea noastră să găsim soluții pentru restaurarea acestei bijuterii a arhitecturii interbelice și să o redeschidem publicului”, a spus secretarul de stat Mihai Firică.

Cu o puternică amprentă a epocii, „Aşezămintele I.C. Brătianu” (din strada Biserica Amzei nr. 5-7, Tronson Corp D, Sector 1, Bucureşti) se află în domeniul public al statului şi în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, având codul B-ll-m-B-18143. Ansamblul de patrimoniu este compus dintr-o construcţie cu patru niveluri (Sp+D+P+Mez+2E+M), din cărămidă, din perioada 1908-1930, iar în prezent se află într-o stare avansată de degradare, dar, așa cum a precizat secretarul de stat Mihai Firică, va fi, practic, salvat, în urma demersurilor făcute de Ministerul Culturii.