Decontarea carburantului pentru transportul persoanelor cu dizabilități

Decontarea carburantului pentru transportul persoanelor cu dizabilități

Câteva clarificări despre decontarea carburantului pentru transportul persoanelor cu dizabilități:

decontare

▶ Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o acompaniază și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării, inclusiv asistentul personal profesionist.

▶ Bonurile fiscale sunt datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului.

▶ În situația în care cererea de decontare se depune în format electronic, bonurile fiscale, datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului, se transmit, în format fizic, la direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

▶ În situația în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pe an calendaristic.