Modificări în legislația privind combaterea AMBROZIEI

Modificări în legislația privind combaterea AMBROZIEI

S-a simplificat procedura de verificare a terenurilor infestate cu Ambrozie.

ambrozie

Controalele sunt realizate de către autoritățile administraţiei publice locale, prin personal împuternicit de primar, de poliția locală sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu.

În acest fel:                    

  • se eficientizează procesul de informare și conștientizare, prin mass-media, online și în format letric, pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și eradicarea acesteia;
  • se prelungește perioada privind al doilea control asupra terenurilor infestate, în intervalul 6 iulie - 31 octombrie, al fiecărui an;
  • se simplifică verificarea autorităților administrației publice locale care nu aplică măsurile de control prevăzute de lege, de către o comisie stabilită prin Ordin al Prefectului, care are competența de a sancționa nerespectarea dispozițiilor legale;
  • crește nivelul de sancționare, cu amenzi de la 1000 lei la 5000 lei, pentru persoanele fizice și de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoanele juridice care nu respectă prevederile legale privind distrugerea Ambroziei;
  • măsurile reglementate vor conduce la diminuarea suprafețelor de teren infestate cu Ambrozie, a cantității de polen eliberată în atmosferă și, implicit, la menținerea unui mediu sănătos pentru populație.