MADR: A început depunerea cererilor de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor”

MADR: A început depunerea cererilor de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor”

A început depunerea cererilor de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul PNDR 2014 – 2020.

pui

Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură informează potențialii beneficiari că, în perioada 08-21 februarie 2021, se depun cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor” - pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor, din cadrul PNDR 2014-2020.

Cererea de plată va fi completată online individual, prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, iar după tipărire, verificare și semnare, se depune la Centrul judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului, sau pe raza teritorială a judeţului unde se află exploataţia cu capacitatea de producţie cea mai mare.

Cererile de plată pentru Măsura 14 „Plăţi în favoarea bunăstării animalelor” cuprind angajamentele şi informaţiile aferente tuturor exploataţiilor cu cod ANSVSA deţinute de un solicitant, indiferent pe raza cărui judeţ îşi desfăşoară activitatea solicitantul și se depun însoţite de mai multe documente, care sunt disponibile la următorul link: https://bit.ly/3rDzTAl