MADR: APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 „Bunăstarea animalelor”

MADR: APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 „Bunăstarea animalelor”

Din data de 9 februarie, APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 „Bunăstarea animalelor” shorturl.at/pBCJ4. 

sageata

A început eliberarea de adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 “Bunăstarea animalelor”, care au depus cerere de plată și care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente, de la instituțiile bancare și nebancare ce au încheiat convenții cu APIA, pentru anul de angajament 2021.

La solicitarea scrisă a fermierului, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată aferentă anului de angajament 2021, pentru Măsura 14 “Plăţi în favoarea bunăstării animalelor” - pachetul a) porcine, sau pachetul b) păsări.

În adeverință este înscrisă valoarea de 85% din suma solicitată în cererea de plată aferentă anului de angajament 2021.

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma înscrisă în adeverința cuvenită beneficiarului pentru Plățile privind bunăstarea animalelor, anul de angajament 2021.

Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea Convenții, Acorduri, Protocoale.