Se reabilitează drumul Scoarța-Pitești. Proiectul tehnic va fi reactualizat

Se reabilitează drumul Scoarța-Pitești. Proiectul tehnic va fi reactualizat

Drumul care face legătura între comuna Scoarța, localitate de lângă municipiul Târgu Jiu și orașul Piteși va fi reabilitat, fiind depusă o ofertă în vederea reactualizării proiectului tehnic, potrivit unui anunț făcut de DRDP Craiova. 

scoarta

Potrivit DRDP Craiova, a fost încheiată etapa de depunere a ofertelor pentru acest proiect, pentru procedura de achiziție publică privind servicii de reactualizare proiect tehnic conform expertize tehnice, detalii de execuție și asistentă tehnică DN67B km 0+000-188+200, fiind depusă o singură ofertă de către asocierea Elternhaus - Studio Corona SRL Civil Engineering și doi subcontractanți declarați Engineering Design SRL, Geotesting.

Aceste firme, dacă vor câștiga licitația, vor reactualizarea proiectului tehnic conform expertizei tehnice actualizate, detalii de execuție și asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor.

Pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare DN 67B Scoarța-Pitești " și punerea acestuia în funcțiune sunt planificate la nivel de Autoritate Contractantă derularea activităților și inițiativelor următoare: elaborarea documentațiilor tehnico-economice faza Reactualizare PT, inclusiv DTAC pentru realizarea obiectivului de investiții, inclusiv verificarea PT de către specialiști verificatori de proiecte atestați, durată estimată: trei luni; elaborarea detaliilor de execuție, durată estimată: o lună; asistență tehnică: 72 de luni, din care 36 de luni pe durata execuției lucrărilor și 36 de luni pe perioada de garanție de bună execuție”, arată DRPD Craiova. 

Reprezentanții DRDP Craiova mai psun că de la data emiterii ordinului de începere pentru elaborarea reactualizării proiectului tehnic se va avea în vedere ca la o lună să se predea documentația tehnică aferentă "Pod peste Valea Richita la Poiana Lacului, km 175+822", iar la două luni predarea documentației tehnice aferentă "Pod peste râul Olt la km 119+238 la Poganu".

Acest drum pornește din comuna Scoarța, de lângă municipiul Târgu Jiu, și se termină la intrarea în municipiul Pitești, având o importanță deosebită pentru localitățile străbătute.

Această șosea se află într-o stare tehnică precară, motiv pentru care participanții la trafic au adresat în ultimii ani sute de sesizări administrațiilor publice locale din orașele și comunele traversate.

Drumul Național DN 67B face obiectul unui program amplu de modernizare, pe toată lungimea sa de 188,2 km.