Concurs pentru șefi de post în cinci comune din Gorj

Concurs pentru șefi de post în cinci comune din Gorj

Inspectoratul de Poliție Județean Gorj organizează un concurs pentru ocuparea funcției de șef de post în comunele Telești, Arcani, Runcu, Godinești și Padeș.

IPJ Gorj

Potrivit IPJ Gorj, selecția se face din sursă internă.

Concursul va consta într-un interviu structurat pe teme profesionale.

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 1. să fie agenți de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

    – studii medii, cu diplomă de bacalaureat;

2. să fie declarați <<apt medical>> și <<apt>> la la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

3. să dețină gradul profesional de minimum agent de poliție;

4. să aibă vechimea în muncă/din care în M.A.I. 2 ani/2 ani;

5. să aibă cel puțin 2 ani vechime în specializarea studiilor necesare exercitării funcției;

6. să fii obținut calificativul de cel puțin <<Bine>> la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

7. să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau față de acesta să nu fi fost pusă în mișcare acțiunea penală;

8. să dețină permis de conducere categoria B;

9. să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate cu nivelul de secretizare secret de serviciu și are obligația de a asigura protecția tuturor documentelor clasificate gestionate;

10. să dețină/să obțină aviz pentru desemnarea în structurile poliției judiciare și ca polițist rutier”, arată IPJ Gorj.