Primăria Târgu Jiu a început distribuirea măştilor de protecţie

Începând cu data de 11.09.2020, Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu au demarat acțiunea de distribuire a măștilor de protecție, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 78/2020.

primaria targu jiu

Potrivit actului normativ, beneficiază de măști de protecție următoarele categorii de persoane:

1. persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, aflați în evidența DPPS Târgu Jiu;

2. persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflați în evidența DPPS Târgu Jiu;

3. pensionarii sistemului public de pensii, ale căror drepturi sunt de până la 704 lei, inclusiv, reprezentând nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, conform listelor nominale transmise de către Casa Județeană de Pensii Gorj;

4. persoanele încadrate în grad de handicap, care realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform listelor nominale transmise de către DGASPC Gorj.

Fiecare persoană din cadrul celor 4 categorii va primi un număr de 50 de măști, de la următoarele centre de distribuire:

  • pensionarii vor ridica măștile de la punctul de distribuire din incinta Centrului de Servicii Sociale Integrate – Centrul de Asistență Socială pentru Bătrâni Magnolia, situat pe str. Oltețului, nr. 5 (în spatele autogării);
  • persoanele beneficiare de alocație de susținere, ajutor social și persoanele încadrate în grad de handicap, de la punctele de distribuire organizate în incinta Stadionului Municipal Târgu Jiu.

Toți beneficiarii vor prezenta actul de identitate în original și copie xerox.