Primăria Târgu Jiu: A început distribuirea de pachete cu produse de igienă

Acest Program se adresează persoanelor defavorizate.

primaria targu jiu

Începând cu data 28.01.2021, Primăria Municipiului Târgu Jiu, prin Direcția Publică de Protecție Socială, a început DISTRIBUIREA de pachete cu produse de igienă  acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), acordate de Uniunea Europeană.

Potrivit prevederilor O.U.G nr. 84/ 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării  Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD, sunt stabilite trei categorii de persoane care au calitatea de destinatari finali ai POAD, și anume:

1. persoanele cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare (titularii aflați în plată, precum și membrii familiilor acestora);

2. familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, acordată în baza Legii nr. 277/ 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabilite prin dispoziţie scrisă a primarului (titularii aflaţi în plată, precum şi membrii de familie a acestora);

3. persoanele aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private), şi în alte situaţii asemănătoare, stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate.

În această perioadă, se pot prezenta pentru  ridicarea pachetelor  cu produse de igienă:

- Beneficiarii de ajutor social - VMG;                               

- Beneficiarii de alocație de susținere a familiei ( complementară și monoparentală) – ASF.

Pachetele cu produse de igienă se ridică personal de către beneficiarii menționați anterior, pe baza actului de identitate valabil, în urma verificării identității persoanei pe listă și a semnării de primire.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele menționate anterior beneficiază de pachetele cu alimente şi produsele de igienă, aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării asistenţei materiale de bază, în conformitate cu prevederile O.U.G 84/ 2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării  Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD.

   Pachetele conțin următoarele produse de igienă:

  • periută de dinți – 5 bucăţi;
  • pastă de dinți – 300 ml.;
  • săpun lichid - 500 ml.;
  • șampon pentru copii - 800 ml.;
  • șampon pentru adulți -500 ml;
  • detergent de rufe – 2700 grame.

În ce privește distribuirea pachetelor cu alimente, acordate în cadrul aceluiași program, cât și referitor la modalitatea de distribuire pentru persoanele evidențiate la punctul 3, autoritatea administrației publice locale, prin compartimentele de specialitate, va reveni cu informații suplimentare.