Primăria Motru a inițiat Planul Local Multianual pentru creșterea numărului de clădiri noi

Primăria Municipiului Motru a inițiat Planul Local Multianual pentru creșterea numărului de clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

bloc

Proiectul este în conformitate cu prevederile  Legii nr. 372/ 2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Scopul acestei acţiuni este creșterea performanței energetice a clădirilor, luând în considerare condițiile climatice exterioare și de amplasament, cerințele de confort interior, de nivel optim, din punctul de vedere al costurilor și al cerințelor de performanţă energetică, precum și pentru ameliorarea aspectului urbanistic al localităților, cât și creșterea performantei energetice a clădirilor prin proiectarea noilor clădiri cu consumuri reduse de energie și prin reabilitarea termică a clădirilor existente, precum și informarea corectă a proprietarilor/ administratorilor clădirilor prin certificatul de performanţă energetică, reprezentând acțiuni de interes public major și general, în contextul economisirii energiei în clădiri, al îmbunătățirii cadrului urban construit și al protecției mediului.

În adunările Generale ale Asociațiilor de Proprietari, organizate în primul trimestru al anului 2021, vor fi supuse spre aprobare proiectele de hotărâri pentru acordul proprietarilor privind executarea lucrărilor de intervenție şi privind asigurarea performanței energetice a blocurilor și a modului de finanțare.

Proprietarii particulari, care nu fac parte din Asociațiile de Proprietari (cartierele, satele și localitățile aparținătoare Municipiului Motru) pot depune cereri, în mod individual, pentru includerea locuinţelor proprii în programul anual.

Mai multe detalii și informații se pot solicita Compartimentului Relații cu publicul din cadrul Primăriei Motru.