Peste 1.400 de persoane din Olt, în registrul agresorilor sexuali

1.426 de persoane din judeţul Olt sunt înscrise în Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, potrivit IPJ Olt.

laptop

Persoanele înscrise în Registru au obligația de a anunța, în prealabil, organul de poliție pe raza căruia locuiesc, în cazul intenției efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinație, scopul deplasării, perioada de deplasare și mijlocul de transport folosit.

Totodată, trebuie să se prezinte la poliția pe raza căruia își stabilesc locuința, pentru a comunica despre aceasta și a fi luate în evidență, în termen de cel mult trei zile.

Nerespectarea obligațiilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Potrivit prevederilor Legii nr. 118/2019, ministerelor de resort și organelor administrației publice centrale și locale le-a revenit obligația ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii, să evalueze cadrul legal din domeniul de competență și, după caz, să demareze procedurile necesare de natură legislativă și/sau administrativă, pentru a se asigura că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfășoare activități profesionale, activități de voluntariat sau orice alt tip de activități care presupun:
-contactul direct cu copiii;
-contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile;
-examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.