Iohannis a sesizat CCR cu privire la trecerea unor terenuri din administrația Romsilva la CL Slatina

Iohannis a sesizat CCR cu privire la trecerea unor terenuri din administrația Romsilva la CL Slatina

Președintele Klaus Iohannis a sesizat CCR referitor la Legea privind trecerea unor terenuri din domeniul public din administrarea Romsilva în administrarea Consiliului Local (CL) Slatina, anunță Administrația prezidențială.

 primaria slatina fb

În data de 29 iunie, Parlamentul a transmis președintelui României, în vederea promulgării, Legea privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

La alin. (1) al art. 1 din legea dedusă controlului de constituționalitate se prevede: „(1) Se aprobă transmiterea, cu titlu gratuit, a terenurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în domeniul public al Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, în vederea realizării obiectivului de investiții Construire drum de legătură între zonele industriale, parc industrial și dezvoltare zonă industrială”.

„Prin conținutul său normativ, legea dedusă controlului de constituționalitate contravine dispozițiilor art. 1 alin. (4) și alin. (5), art. 61 alin. (1), art. 102 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 136 alin. (4), precum și art. 147 alin. (4) din Constituție, atât din perspectiva transferului interdomenial al bunurilor proprietate publică, cât și din perspectiva constituirii dreptului de administrare, pentru motivele prezentate în cele ce urmează”, potrivit sesizării transmisă de președinte Curții Constituționale.

Bunurile vizate de legea criticată – imobil-teren în suprafață de 81.999 mp, situat în extravilanul Municipiului Slatina în partea de nord a DJ653 Slatina Milcov și, respectiv, imobil-teren în suprafață totală de 404.122 mp, situat în extravilanul Municipiului Slatina, în partea de est a Hergheliei Slatina – nu reprezintă bunuri proprietate publică exclusivă, potrivit sursei menționate.

„Bunurile cuprinse în Anexa legii criticate se află, în prezent, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor – Romsilva – Direcția de Creștere Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor prin Direcția Silvică Olt – Herghelia Slatina, în temeiul OUG nr. 139/2002 privind desființarea Societății Naționale Cai de Rasă - S.A. Astfel, potrivit art. 3 din acest act normativ: „(1) Se aprobă trecerea fondului funciar aflat în exploatarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a statului. (2) Întregul fond funciar din domeniul public al statului, respectiv fondul funciar prevăzut la alin. (1) și fondul funciar aflat deja în domeniul public al statului, aflat în exploatarea Societății Naționale "Cai de Rasă" - S.A. și evidențiat în anexa nr. 4, trece din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor”, conform Administrației prezidențiale.

(sursa: Mediafax)