D.A.S. Slatina a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pentru sprijin educaţional

Începând cu data de 2 septembrie 2020, Direcția de Asistenţă Socială Slatina a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale, pe suport electronic, pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020.

Primaria Slatina

Această acţiune este parte componentă a măsurilor întreprinse pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi, care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale, pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile.

Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați, din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul minim, acordat familiilor acestora, beneficiază, în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar, acordat sub formă de tichet social, pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale, emise pe suport electronic, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

a) să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Slatina;

b) venitul lunar pe membru de familie:

1. pentru copiii din învăţământul de stat preşcolar este de până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv până la 284 de lei;

2. pentru copiii din învăţământul de stat primar/gimnazial, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară, respectiv până la 1.115 lei (realizat în luna iulie);

c) părintele/tutorele sau reprezentantul legal al copilului trebuie să facă dovada înscrierii acestuia într-o unitate de învăţământ (pre)şcolar în anul școlar 2020-2021.

Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 2 - 11.09.2020, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Slatina, str. Frații Buzești, nr. 6 în cadrul programului cu publicul, însoţite de actele doveditoare prevăzute în cererea tip.

cerere

Cererea, împreună cu actele doveditoare, poate fi transmisă și electronic, la următoarea adresă de e-mail:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Municipului Slatina undefined

Precizăm că, pentru beneficiarii de venit minim garantat, conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce se regăsesc în evidențele Direcției de Asistență Socială Slatina, tichetele sociale pe suport electronic, pentru sprijin educațional, se acordă pe baza listelor întocmite în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) O.U.G. nr. 133/2020, aceste persoane având obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul 2020/2021.

După evaluarea cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare, Direcția de Asistență Socială Slatina va înainta, până la data de 15.09.2020, lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Olt.

Direcția de Asistență Socială Slatina va actualiza, lunar, lista destinatarilor finali, pe care o va înainta Instituției Prefectului Județului Olt, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse după data de 11.09.2020, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar, va putea fi folosită timp de un an de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine, din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

Orice informații suplimentare despre tichetele sociale pe suport electronic, pentru sprijin educațional, se pot solicita și telefonic la numărul de telefon 0766 671 559.