Corabia: Racordarea gratuită la reţeaua de gaze a consumatorilor casnici

În Monitorul Oficial cu nr. 942 din data de 14 octombrie a apărut Ordinul ANRE, cu numărul 178/ 2020, pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție al gazelor naturale.

gaze

Pentru consumatorii casnici, racordarea la rețeaua de gaze casnici va fi gratuită, indiferent de distanța față de rețea, iar tot ce trebuie să facă solicitantul este să trimită o cerere de racordare operatorului de distribuție.                                 

Cererea va fi însoţită şi de o serie de documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea; documente de identificare ale solicitantului; se depune actul de identitate, pentru persoanele fizice, respectiv certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice şi, după caz, mandatul; alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii. Atenție, pentru persoanele fizice, NU se percepe tarif de analiză a cererii de racordare!

Noul ordin ANRE 178/ 2020, care aprobă regulamentul de racordare, cel care stabilește că racordarea este gratuită, are un capitol de dispoziții tranzitorii care îi interesează direct pe cei care au început procesul de racordare, dar nu l-au finalizat.

În primul rând, chiar dacă cererile de racordare au fost depuse la operatorul de distribuție înainte de data la care noul regulament a intrat în vigoare, oamenii care se află în această situație trebuie să știe că racordarea va continua pe baza acestui regulament. Adică va fi gratuită și pentru ei.

Tarifele de racordare încasate în baza cererilor de racordare formulate ulterior datei de 30 iulie 2020 și pentru care nu s-a încheiat contract de racordare, se returnează solicitanților în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament”, scrie în ordinul ANRE. Cu alte cuvinte, dacă ați depus cererea de racordare după 30 iulie și încă nu ați semnat contractul de raccordare, veți primi banii înapoi, în cel mult 30 de zile. 

Importante pentru cetățenii care au început demersurile de a-și racorda locuințele le rețelele de gaze sunt și următoarele două prevederi – cităm din nou din ordin: “Avizele tehnice de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale emise până la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate, fără a putea fi prelungite. În situația în care nu a fost încheiat contractul de racordare, în baza ATR prevăzut la alin. (1), proiectarea și execuția racordului și/sau a SRM/SR/SM/PRM/PR/PM se realizează în conformitate cu prevederile prezentului regulament”. Cu alte cuvinte, și dacă a fost emis deja avizul tehnic de racordare (ATR) în baza vechii legislații, racordarea va contina pe baza acestui regulament nou, adică procesul va fi gratuit și în acest caz.

După depunerea cererii de racordare, va avea loc evaluarea acesteia, urmată de stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea obiectivului sau conductei necesare racordării şi a racordului, proiectarea şi execuţia lucrărilor, dar şi recepţia şi punerea în funcţiune.

Finanțarea lucrărilor de racordare se face de către distribuitor, iar costurile vor fi, ulterior, recunoscute de ANRE și socializate cu toți consumatorii, adică vor fi trecute în tarifele de distribuție a gazelor, care sunt plătite de toți consumatorii din România.

Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale poate fi consultat accesând acest link: https://lege5.ro/.../regulamentul-privind-racordarea-la... 

Informaţia este comunicată de ing. Iulică Oane, primarul orașului Corabia.