22 octombrie – zi de sărbătoare pentru oraşul Balş

Ziua de 22 octombrie are o semnificație aparte pentru orașul Balş, judeţul Olt, fiind data la care localitatea a făcut tranziția de la sat, la oraș.

Bals

La 22 octombrie 1921, Balșul a fost învestit oficial cu atributul de comună urbană, după termenii administrativ-teritoriali ai vremii.

Localitatea Balș a făcut parte din județul Romanați (plasa Olteţul de Sus, începând cu anul 1831, apoi, între anii 1833-1840, din plasa Olteţul, fiind și reședință de plasă). În perioada 1864-1921, satul Balș, din județul Romanați, devine comună rurală, pentru ca, la 22 octombrie 1921, să se transforme în „comună urbană”, iar „oraș, în 1941”.

Între anii 1950-1968, Balșul devine reședința Raionului Balș, din Regiunea Oltenia. După ultima împărțire administrativ-teritorială a țării, în anul 1968, Balşul devine oraș al județului Olt.

Orașul Balș, tradițional centru politico-administrativ, s-a dezvoltat dintr-un sat, aflat la întretăierea drumului comercial de pe valea râului Olteț cu cel ce leagă orașele Craiova și Slatina. Construirea șoselei naționale și, mai ales, a căii ferate Vârciorova - Craiova - Balș - Slatina - București (în 1875) au reprezentat cel mai de seamă element în propulsarea nașterii orașului Balș.

(Fragmente din „Monografia orașului Balș” de Paula Bănică, Adriana Buică, Luminița Vasile)