Culori: Green Color

Articolul 79, alineatul 5, din Legea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici este neconstituțional, în urma unei decizii definitive și general obligatorii a Curții Constituționale a României (CCR). Prevederea se referă la modul în care sunt constituite comisiile de disciplină, stabilite prin hotărâre de Guvern, la propunerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Deși dispozițiile acestei legi sunt abrogate în prezent, ele și-au produs efectele juridice în cazul unor funcționari publici care au avut litigii.

Un bilanț al proiectelor implementate prin Programul Interreg V-A România – Bulgaria 2014 – 2020, Doljul fiind beneficiar al acestor programe, precum și perspectivele de conlucrare între partenerii din cele două state, în următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, au fost două subiecte discutate, joi, în cadrul unei videoconferințe organizate, joi, de către reprezentanții Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași.