Culori: Green Color

Dulceață, compoturi, zacuscă din vinete, fasole sau ciuperci, castraveți, gogoșari și conopidă la borcan, salată de sfeclă și hrean, limonadă, toate aceste bunătăți s-au aflat, astăzi, pe tarabele amenajate de cadrele didactice și elevii claselor primare ai Colegiului Național Carol I din Craiova, cu ocazia „Târgului de toamnă”. 

Craiovenii cu venituri mici vor beneficia și anul acesta, cu ocazia Crăciunului, de tichetele sociale pe care Primăria Craiova le oferă în cadrul programului „Solidaritatea”, înscrierile în acest sens derulându-se în perioada 14 octombrie-7 noiembrie. 

Tichete de masă pe suport hârtie 0

Programul social „SOLIDARITATE” constă în acordarea beneficiilor de asistenţă socială sub forma tichetelor sociale în valoare de 30 lei, în vederea achiziţionării de produse alimentare (cu excepţia băuturilor alcoolice şi ţigărilor), pentru următoarele categorii de persoane care au domiciliul sau reşedinţa în municipiul Craiova: persoanele încadrate într-un grad de handicap, neinstituţionalizate; şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; pensionarii sistemului public de pensii, fără a se ţine cont de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obţinute din pensie sau, după caz, din pensii şi/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 710 lei/lună; persoanele beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele fără niciun venit, cu vârsta peste 60 de ani.

Înscrierea în Programul “SOLIDARITATE” constă în depunerea la oricare dintre sediile Direcţiei de Asistenţă Socială Craiova (str. Eustaţiu Stoenescu, bl. T8, parter sau str. Mitropolit Firmilian, nr. 14) a unui dosar cu următoarele documente, prezentate în original şi copie: cerere tip; declaraţie pe propria răspundere în care beneficiarul declară că îşi asumă veniturile realizate şi actele doveditoare depuse în acest sens; actul de identitate; actul de identitate pentru reprezentantul legal, dacă este cazul; actul care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei cu handicap, dacă este cazul; cuponul de pensie din luna anterioară celei în care se depune cererea; certificatul de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul; carnetul de evidenţă vizat la zi - pentru şomeri sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj pentru cei care nu sunt indemnizaţi şi se află în căutarea unui loc de muncă; alte documente doveditoare privind apartenenţa la una dintre categoriile menţionate mai sus, în funcţie de caz.

Formularele reprezentând „Cererea tip” și „Declaraţia pe propria răspundere” pentru înscrierea în programul „SOLIDARITATE” sunt puse la dispoziție solicitanților de către instituție sau pe site-ul Direcției de Asistență Socială Craiova - www.spascraiova.ro.

Acordarea tichetelor sociale se face începând cu tranşa următoare stabilirii dreptului la beneficiul social, cu condiţia ca solicitantul să-şi fi achitat obligaţiile de plată faţă de bugetul local.

Tichetele sociale se acordă cu ocazia Sărbătorii Crăciunului.

Distribuirea tichetelor sociale se va face la domiciliul, reședința sau adresa de corespondență de pe raza municipiului Craiova, comunicată de către beneficiar pe baza prezentării actului de identitate.

Comandamentul central care asigură deszăpezirea în Craiova are un sediu nou unde va lucra în acest sezon rece.

WhatsApp Image 2019 10 11 at 12.11.06

Construcția va găzdui comandamentul central pentru deszăpezire, respectiv echipele de coordonare pentru cele 11 sectoare în care au fost împărțite străzile din Craiova (823) și atelierul unde se repară autovehiculele. Investiția este în valoare de 923.550 de lei.

Noul sediu este dotat cu un sistem de monitorizare prin GPS a tuturor utilajelor care asigură deszăpezirea, sistem prin care sunt transmise, în timp real și redate pe un ecran de mari dimensiuni, date despre poziția oricărui autovehicul, despre istoricul de deplasare al acestuia, inclusiv direcția de mers, precum și dacă se află în mișcare, staționare sau la ralanti (staționare cu motor pornit).

Având acest sistem, echipa de coordonare va putea comunica responsabilului zonal pe ce străzi mai este nevoie de intervenții și informații despre situația fiecărui utilaj. La rândul său, acesta poate să comunice coordonatorilor, străzile pe care este necesară reluarea intervenției.

SC Salubritate Craiova SRL, societate care are în sarcină deszăpezirea căilor publice din municipiul Craiova, are, în prezent, în parcul auto 55 de utilaje de diferite tipuri (tractoare cu plug/remorcă, tractoare cu sărăriță, vehicule de gospodărie comunală, utilaje tip Wolla, automăturătoare cu lamă/sărăriță, freze, ATV-uri, utilaje multifuncționale cu lamă și sărăriță, autospeciale cu lamă).

comandament iarna craiova 3

comandament iarna craiova 6

Studenții la Medicină anunță că declanșează greva japoneză din cauza problemelor privind organizarea examenului de rezidențiat, nemulțumiți că nu a fost rezolvată problema înainte de moțiunea de cenzură. În cazul în care demersul lor nu va avea efect, tinerii au în vedere alte forme de protest.

Cele mai bune idei ale craiovenilor, în domenii ce au legătură cu municipalitatea, pot primi finanțare de la primărie dacă aceștia le tranformă într-un proiect, il depun pe o platformă online și, cel mai important, dacă acesta din urmă va fi primi un număr suficient de voturi pentru a fi desemnat câștigăor.