Toma Grigorie – o viaţă dedicată scrisului

Toma Grigorie – o viaţă dedicată scrisului

Toma Grigorie s-a născut la data de 5 mai 1940, în comuna Golenţi, judeţul Dolj.

Toma Grigorie

Este licenţiat şi doctor în filologie, al Universităţii din Bucureşti.

În perioada 1963-1974, a activat ca profesor în învăţământul preuniversitar, iar apoi, între anii 1974-2005, la Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova.

Conferenţiar la Catedra de limba română a Institutului de Limbi Romanice, Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznań, Polonia (1996-1997).

A participat la Cursurile de vară Skopje şi Ohrid, Macedonia (1978,1983) şi Veliko-Târnovo, Bulgaria (1985,1992).

Invitat la Festivaluri Internaţionale de Poezie: Poznań, Polonia (1996, 2001), Halkida, Grecia (2002).

Este autorul a mai multor volume de poezie, proză, critică literară şi eseuri, teatru şi traduceri din alte limbi, după cum urmează:

  • Cărţi de poezie: Visele cuvintelor (1981), Trăiri (1987), Seva lucrurilor (1990), Dezlănţuind tăcerea (1994), Calea de întoarcere (1998), Catedrala de sub stern (2002), Vârsta copacilor (2007), Peste marginile lumii / Over the border of the world (antologie, 2010), Cina cea de toamnă (2011), Cum pot lăsa poezia să-mi spună adio (2014);
  • Cărţi de proză: Andreea & Radu – roman (2009), Viaţa din urmă – roman (2017);
  • Cărţi de critică şi eseuri: Incursiuni în literatura română (1995), Eseuri subsidiare la „Adio, Europa!”, de Ion D. Sîrbu (1999), Metaforele teatrului sorescian (2005), Marile întâmplări ale omului (2012);
  • Carte de teatru: Coiful lui Hades, 5 piese (2013), dintre care două piese au fost puse în scenă – Ce mai taci Gary? şi Ferma de lebede, spectacol lectură, ambele jucate la Teatrul Naţional „Marin Sorescu”, din Craiova, în perioada 2010-2015,respectiv, 2017.
  • Carte de traduceri: Sobor de muze – lirică universală contemporană (2015).
    Este membru al Uniunii Scriitorilor din România (USR).

A primit două premii ale Filialei Craiova a USR.

Colaborator al revistelor literare Ramuri, Luceafărul, România literară, Familia, Vatra, Steaua, Transilvania, Argeş, Mozaicul, Literacka Polska, Varşovia, Delo, Iugoslavia, Knijevno jitie, Macedonia, Limba şi literatura română, Bucureşti, Limba şi literatura română Columna, Finlanda, Almanahul Ramuri, Analele şi volumele consfătuirilor Universităţii din Craiova, Almanahul Festivalului Internaţional din Poznań, Volumele de cercetări ale Cursurilor de vară din Macedonia.

Despre poezia lui Toma Grigorie, criticul literar Gheorghe Grigurcu scria, pe coperta a patra a volumului Cum pot lăsa poezia să-mi spună adio, următoarele: „Versurile lui Toma Grigorie sînt ale unui intelectual tulburat de mediul tot mai complex şi mai derutant al vieţii moderne. Aceasta e captată îndeobşte în notaţii rapide, în consemnări cursive care n-au timp a se coagula în structuri imagistice mai ample, fin mişcătoare aidoma unor umbre sub adierea vîntului. Chipul reflexiv al autorului se oglindeşte în propria-i sensibilitate imediată ca-ntr-o apă fără fund.”