Biografii de succes: Mihaela Albu

Biografii de succes: Mihaela Albu

Mihaela Albu este o scriitoare și profesoară de succes din Craiova – chiar şi după pensie, activitatea sa, pe tărâmul literelor, fiind într-o continuă desfăşurare. Este aproape nelipsită de la evenimentele literare şi autoare de cărţi şi reviste de cultură de înaltă ţinută.

Mihaela Albu

S-a născut în data de 10 iunie 1947.

A absolvit Facultatea de Filologie, din cadrul Universităţii București.

Este doctor în filologie, din 1983.

Profesor univ. dr. la Universitatea din Craiova, în perioada 1975-2010, la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Jurnalism, București, între 2010-2012, iar între 1999 şi 2004 - visiting professor la Universitatea Columbia (New York).

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, a Academiei Româno-Americane, a Asociației de Literatură Generală și Comparată (ALGCR), președinta Asociației Culturale internaționale „Carmina Balcanica”, director fondator al revistei internaţionale de cultură şi spiritualitate sud-est europeană Carmina Balcanica, al revistei dedicate exilului românesc Antilethe şi redactor-şef la revista Lumină lină din New York.

În Statele Unite ale Americii a lucrat ca redactor la ziarul Lumea liberă şi a deținut pagina literară la Romanian Journal (ambele din New York), colaborând, totodată, cu articole la revistele Meridianul Românesc și Ziua USA.

În mediul academic, a participat la numeroase colocvii internaționale, în țară și în străinătate, cu comunicări, sau conducând workshopuri pe teme de literatură. A inițiat și organizat simpozioane internaționale, precum Întoarcerea în Ithaca. Literatura română din exil şi din afara graniţelor: realizări, recuperare, restituire, la Universitatea din Craiova/ Centrul Universitar Drobeta Turnu-Severin – trei ediții; Literatura diasporei: Mircea Eliade, New York, 2007; Zilele Lumină lină, la New York, în anul 2005, cu tema Literatura diasporei.

A iniţiat şi organizat prima conferinţă a studenţilor româno-americani – Northeast Collegiate Romanian Cultural Conference, la Universitatea Columbia, New York, în aprilie 2001 şi a fost totodată organizatorul Conferinţei “Central European Contribution to Our Human Effort to Find Meaning in Our World”, International Society for Human Ideas on Ultimate Reality and Meaning (Toronto), The Fifth Regional Meeting Held in Europe, Romania, Herculane, Craiova, în septembrie 1998, precum și ciclul de conferințe Mari necunoscuți ai culturii române, la Biblioteca județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova, conferențiind, de asemenea, pe tema exilului românesc la universitățile din Cernauți și Chișinău.

A publicat studii, eseuri, critică literară (peste 500 de articole în reviste academice şi literare), poezie şi proză în România, în SUA, Canada, Cipru, Finlanda, Israel, Republica Moldova, Germania, Italia, Malta, Polonia, Portugalia, Turcia, Serbia.

A obţinut numeroase distincţii naţionale şi internaţionale, precum: Premiu acordat de Uniunea Ziariştilor Profesionişti (UZP) pentru revistele Antilethe și Carmina Balcanica, în 2019; Premiul special „Restitutio”, acordat de Uniunea Scriitorilor din România, filiala Iași, pentru cartea Eseistica unui fost Săgetător. Vintilă Horia, Editura Aius, 2016.

I s-a acordat Titlul de Poet al Iaşului, în cadrul Festivalului Poezia la Iaşi, din mai 2015.

Este autoarea a numeroase cărţi de poezie, proză, istorie şi critică literară, jurnal şi interviu, precum:

Poezie: Armoarul cu poeme, Editura Timpul, 2018, Timpul din ceasuri, Editura Aius, 2017, Lumină înlumită, Poezia, Editura TipoMoldova, Iaşi, 2011, Catharsis. Poems, Editura Libra, Bucureşti & Humanitas (Montreal), 2006; Ca o dragoste târzie, Editura Ramuri, 2005; Între două porți, Editura H&H Promotion, New York, 2002.

Proză: Je ne regrette rien, Editura H & H Promotion (NY) și Eikon, Cluj-Napoca, 2012 (ediție bilingvă – română, engleză)

Jurnal: Et in America…(Jurnal 1999-2005), Editura Libra, 2009; Et in America. Lumi în oglindă (1999-2009), Editura Eikon, 2010; Lumi în oglindă. Jurnal (2010-2015)

Interviuri: Azi despre ieri, Editura Eikon, 2018 (în curs de apariție alte două volume Azi despre ieri).

Istorie și critică literară publicate (selectiv):  În labirintul cărților. Studii, eseuri şi cronici literare. Vol. III, Editura Vremea, 2017; Eseistica unui fost Săgetător. Vintilă Horia, Editura Aius, 2016 (în colaborare cu Dan Anghelescu); Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către transdisciplinaritate, Editura Aius, 2015 (în colaborare cu Dan Anghelescu); În labirintul cărților II, Editura Eikon, 2015; Un uomo universale: Ion Biberi, Editura Aius, 2015; Mircea Popescu, un scriitor, un ziarist, o conştiinţă. Ediţie critică (în colaborare cu Dan Anghelescu), Editura Muzeul Literaturii Române, 2014; Les revues littèraires de l’exil roumaine. Luceafarul. Paris. 1948-1949 – une restitution,  Editura I.C.R., 2013 (în colaborare cu Dan Anghelescu); Presa literară din exil. Recuperare şi valorificare critică, vol. II, Editura Timpul, 2011, vol. I, Editura Timpul, 2009; Revistele literare ale exilului românesc. Luceafărul. Paris – o restituire (în colaborare cu Dan Anghelescu), Editura Ideea Europeană, 2009; Memoria exilului românesc: ziarul Lumea liberă din New York, Editura Speteanu, 2008; Cultură şi identitate, Editura Universitaria, Craiova, 2008; Literatura pentru copii. Discursul epic, Editura Universitaria, 2007; Iscusită zăbavă, Editura H&H Promotion, New York, 2004; Citind la New York scriitori români, Editura Axa, 2002; Relatare/ Reprezentare. De ce avem roman?, 1997 ș.a.

În faţa unei asemenea cariere scriitoriceşti a Mihaelei Albu nu ne rămâne decât să zicem: Jos pălăria!