Expoziţie de peşti marini şi oceanici

Expoziţie de peşti marini şi oceanici

Secţia de Ştiinţele Naturii a Muzeului Olteniei Craiova, str. Popa Şapcă nr. 8, găzduieşte, timp de 11 luni – în perioada Decembrie 2019–Noiembrie 2020, Expoziţia temporară intitulată PEŞTI MARINI ŞI OCEANICI – DIN PATRIMONIUL SECŢIEI DE ŞTIINŢELE NATURII (vernisată la data de 23 decembrie 2019), cu caracter ecologic, hidrobiologic şi biogeografic, în cadrul căreia sunt prezentate cele mai valoroase piese din ihtiofauna marină şi oceanică.

Exp. Pesti 1 

Constituirea Colecţiei de ihtiologie a început în anul 1952 şi conservă 1711 piese preparate în lichid conservant şi naturalizate, piese provenite din apele dulcicole ale Olteniei, apele salmastre (Marea Neagră), dar şi apele sărate (Oceanul Atlantic şi Oceanul Indian).

Marea diversitate a speciilor dulcicole, marine şi oceanice, ca şi speciile rare şi de interes ştiinţific, conferă colecţiei un loc aparte în patrimoniul secţiei.

Colecţia este compusă din: donaţii (Constantina Sorescu – 492 piese), achiziţii (Peştii marini şi oceanici din Achiziţia Constanţa – 129 piese) şi colectări în teren (1090 piese).

Cunoaşterea vieţii apelor, a mărilor şi oceanelor a fost şi rămâne o dorinţă permanentă a omului, de a descoperi tainele şi misterele adâncurilor. Acesta este şi scopul urmărit de expoziţia noastră – acela de a populariza importanţa Colecţiei ihtiologice care conservă specii spectaculoase de peşti, atât ca înfăţişare, cât şi comportament.

Speciile marine şi oceanice conservate reprezintă o latură spectaculoasă a colecţiei, prin prezenţa căluţului de mare (Hyppocampus guttulatus), scorpiei de mare (Scorpena porcus), peştele geamantan (Ostracion sp.), remona (Remora remora), rechinul (Squalus acanthias), dar şi a peştelui pescar (Lophius piscatorius).

În organizarea expoziţiei sunt cuprinse trei medii de viaţă importante:

  • Marea Neagră – un ecosistem deosebit (expunere specii de peşti pelagici, demersali şi anadromi);
  • Oceanul Atlantic Est-Central (Sectorul Mauritania), dar şi Oceanul Atlantic de Sud-Est (Sectorul Namibia);
  • Oceanul Indian de Vest (Sectorul Somalia).

Fiecare ecosistem acvatic, reprezentat prin butaforie, prezintă particularităţi exprimate prin exponatele prezentate. Astfel, atunci când vorbim despre mări şi oceane vor fi evidenţiate cele mai spectaculoase specii de peşti existente în colecţie.

Piesele colectate din Marea Neagră ocupă un loc aparte în expoziţie, de la cele specifice ecosistemului marin, până la cele anadrome (sturionii). În Marea Neagră trăiesc cca. 198 specii de peşti, dintre care, pe litoralul românesc, au fost identificate 131 specii.

Din cele 9 specii cu statut de nefavorabil de conservabilitate, conform IUCN, o mică parte sunt prezente în expoziţie: nisetrul (Acipenser gueldenstaedti – specie periclitată), păstruga (Acipenser stellatus – specie periclitată), şipul (Acipenser sturio – specie dispărută) şi morunul (Huso huso – specie critic periclitată).

Pe lângă acestea, impresionează speciile de peşti cu forma şi comportamentul lor curios: căluţul de mare (Hippocampus guttulatus), acul de mare (Syngnathus typhle), pisica de mare (Dasyatis pastinaca) şi vulpea de mare (Raja clavata).

Oceanul Atlantic Est-Central (Sectorul Mauritania) şi Oceanul Atlantic de Sud-Est (Sectorul Namibia) sunt reprezentate, în cadrul expoziţiei, de cele mai numeroase acvatorii, ce conţin o mare diversitate de peşti şi nevertebrate, iar peştii buzaţi, imperiali, cu falduri, peşti-doctor şi peşti turtiţi, au ponderea cea mai mare: peştele flaut (Fistularia tabacaria), peştele undiţar (Lophius piscatorius), peştele mistreţ (Antigonia capros) şi remona (Remora remora).

Oceanul Indian de Vest (Sectorul Somalia) este cel mai mic dintre cele patru mari oceane ale lumii marine, având o serie de caracteristici unice.

În Oceanul Indian au fost depistate, până în prezent, peste 5.400 de specii de peşti, cei mai răspândiţi şi prezenţi frecvent în apele adânci, de coastă, sau în apropierea recifelor de corali, fiind balista stelată (Abalistes stellaris) şi fluturaşul de mare (Chaetodon kleinii).