Poezia resemnării metafizice

Scriitorul american, de origine română, prof. univ. dr. Florentin Smarandache, de la University of New Mexico, Gallup, USA, despre volumul de poezie RESEMNARE METAFIZICĂ, de Emilian Mirea:

florentin smarandache 200105

Versurile lui Emilian Mirea stau sub semnul explorării unor realități interioare în care cele mai mărunte întâmplări sau sentimente declanșează adevărate apocalipse. Sunt prelungiri ale furtunilor lăuntrice care acoperă, cu flori de gheață, imaginile vieții cotidiene.

Poetul trăiește cu ”teama că sunt același în fiecare zi” - un greier care își cântă tristețea și apoi adoarme cu vioara sub cap -, de unde obsesia că a sosit vremea fugii de cel ce ai fost - un aspirator de false probleme.

Sub aceste acoperăminte, de o profundă sinceritate, o ușoară doză de ironie și cinism șochează, chiar dacă trăitorul mai apelează și la divinitate, cu un orgoliu abia disimulat.

Paradisul și Infernul sunt același lucru – ca in neutrosofie combinarea opuselor -, iar realitatea ființei în căutare de sine, prin dragoste sau solitudine, nu este altceva decât o dramă de dimensiuni planetare, sumbră și oarbă, în ultimă instanță.

Coperta Resemnare metafizica

Așa că marile mișcări ale inimii și gândului devin un câmp al Necunoscutului pe care hoinărește fantoma fostului proprietar, autorul, care, căutându-se și căutându-și rostul, nu-și revendică decât inadaptabilitatea într-o lume, dacă nu ostilă, în mod sigur monstruoasă, în manifestările ei, în raport cu individul.

Bun prestidigitator, totuși, Emilian Mirea oferă o stranie resemnare metafizică, ce ne îndeamnă să luăm în serios și în profunzime realitățile lăuntrice și sociale în care ființăm.

(Recenzie la cartea RESEMNARE METAFIZICĂ, Antologie, 99 de poeme,

autor Emilian Mirea, Editura Autograf MJM, Craiova, 2019)

Prof. univ. dr. Florentin Smarandache