„Nil Dorobanţu – Pustnicul din Crainici”

A apărut cartea „Nil Dorobanţu – Pustnicul din Crainici”, de Cornel Boteanu, Editura Autograf MJM, Craiova, 2020.

Nil

Cartea redă şi comentează o parte din scrierile călugărului mehedinţean Nil Dorobanţu, care a rămas, în memoria colectivă a enoriaşilor, prin faptele şi învăţăturile sale duhovniceşti.

Voi, ateii, în numele poporului, ucideţi popoarele, iar voi, fariseilor, în numele Lui Hristos, îi caterisiţi pe sfinţi. Amândouă taberele de lachei şi mişei, v-aţi împietrit inima, sufletul şi conştiinţa, încât nu mai vedeţi bârna din ochii voştri! Vai, vouă! Nu aveţi legi, deşi susţineţi că făptura şi societatea au legi, însă îl negaţi pe Legiuitorul Hristos. Existenţa socială v-a dus la inexistenţă şi la ateism. Morala de clasă şi de poziţie socială e cea mai spurcată şi, ca dovadă, e chiar ateismul vostru, lansat ca morală. Concepţiile de viaţă nu sunt morale, iar voi propăvăduiţi şi apăraţi erezia, viciul morbid şi fobia. Toate concepţiile vechi de etică au dispărut, cum va dispărea şli ateismul vostru... Făţărnicia morală burgeză şi ateistă va dispărea, dar Hristos va rămâne, în veci, cu morala Sa divină”.  

Ieroschimonah Nil Dorobanţu – „Etica”