„Sonete”, de Mihai Eminescu – traducere în limba franceză de Emanuela Buşoi

A apărut volumul „Sonete”, de Mihai Eminescu – traducere (în limba franceză) şi studiu introductiv de Emanuela Buşoi, Editura AIUS, Craiova, 2020.

Poza carte Busoi

Prefaţa cărţii este semnată de Ioan Lascu – preşedintele Filialei Craiova (Oltenia) a Uniunii Scriitorilor din România, din care redăm următoarele: 

„Traducerea lui Mihai Eminescu, mai cu seamă în limbile de circulaţie internaţională, în cazul de faţă, în limba franceză, a fost şi rămâne o tentativă temerară şi de reală competenţă, având în vedere dificultăţile şi valorile prozodice, semantice şi estetice, în primul rând ale poeziei Geniului nostru naţional. Cu atât mai mult, încercarea poetei şi traducătoarei Emanuela Buşoi, reuşită, desigur, de transpunere în limba lui Rimbaud, a integralei sonetelor eminesciene, este lăudabilă şi meritorie. Măsura, ritmul, alternanţa rimelor, imagistica şi semnificaţiile profunde, multe, existenţiale, ale sonetelor, au fost redate în dublă manieră – atât fidel, cât şi creator – de către o traducătoare experimentată şi sensibilă.

Emanuela Buşoi se alătură, în acest fel, altor traducători dedicaţi şi valoroşi, unii de mare cuprindere, ai operei eminesciene, precum Emanoil Marcu, Elisabeta Isanos, Valeriu Rusu, Annie Bentoiu, Michel Steriade, Elena Văcărescu, ca şi unor eminenţi traducători francezi, cunoscători de înalt nivel ai limbii române, asemenea lui Jean-Louis Courriol şi Alain Guillermou. Ne place să credem că Sonetele tălmăcite în franceză de Emanuela Buşoi constituie o promiţătoare uvertură a Domniei Sale în alte opere de traducere din creaţia lui Mihai Eminescu”.