Oamenii din viața lui... Mihai Eminescu

Scriitorul gorjean Zenovie Cârlugea, din Târgu Jiu, este autorul unei cărţi care este, în acelaşi timp, şi un nou proiect literar: un dicționar esențial monografic, intitulat Oamenii din viața lui... (Mihai Eminescu), apărută la Editura TIPOMOLDOVA, Iaşi, la sfârşitul anului 2019. 

Zenovie Carlugea

Este o carte de autor, lucrată cu acribie științifică, ce numai o instituție de specialitate o putea elabora. Este o carte de referință, un dicționar monografic despre oamenii din viața poetului (membrii și rudele familiei, prieteni și neprieteni, colaboratori), menit să aducă în prim-planul istoriei literare (dar și culturale și politice) personalitatea „omului deplin al culturii românești” (C. Noica) și opera sa, în contextul social-politic al epocii, văzută „într-o ipostaziere poliedrică și multirelațională”scrie criticul literar craiovean Tudor Nedelcea, în cronica de întâmpinare a cărţii.

În contextul împlinirii, pe 15 ianuarie 2020, a 170 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu, această carte vine să întregească legenda vie care a devenit, în timp, autorul LUCEAFĂRULUI, pentru cultura naţională românească.