Revista de cultură „CONSTELAŢII DIAMANTINE” la Nr. 5(117)/2020

Revista de cultură „CONSTELAŢII DIAMANTINE” la Nr. 5(117)/2020

A apărut Nr. 5 (117)/ Mai 2020 al revistei CONSTELAŢII DIAMANTINE – Revistă de cultură universală editată sub egida Ligii Scriitorilor Români.

Constelatii 0520 

Revista CONSTELAŢII DIAMANTINE a fost fondată la Craiova, în septembrie 2010, apare lunar, iar redacţia este formată din: Doina Drăguţ – redactor şef, Janet Nică – secretar general de redacţie.

În acest număr, semnează autorii: Costel Avrămescu, Mihai Caba, Gheorghe Chirilă, Iulian Chivu, Livia Ciupercă, Florian Copcea, Gelu Dragoş, Doina Drăguţ, Nicolae Grigorie-Lăcriţa, Ioan Hada, Constantin Manea, Daniel Marian, Domniţa Neaga, Tudor Nedelcea, Janet Nică, Dragoş Niculescu, Ion N. Oprea, George Petrovai, Liliana Popa, Ion Popescu-Brădiceni, Silviu D. Popescu, Vavila Popovici, Andrei Potcoavă, Victor Ravini, Maria Sturdza-Clopotaru, Mircea Ştefănescu, Philip Tudora, Al. Florin Ţene.