Revista „Autograf MJM”/ iulie-septembrie 2020

Revista „Autograf MJM”/ iulie-septembrie 2020

A apărut revista trimestrială „Autograf MJM” pe lunile iulie-septembrie 2020, fondată la Craiova, în 2005, de scriitorul Jean Băileşteanu.

Autograf

Titlurile acestei ediţii sunt:

Ioan Lascu – Marin Sorescu şi Premiul Nobel

Aurora Dumitrescu – O iniţiativă lăudabilă

Simona-Graţia Dima – Din tainele Nordului

Laszlo Alexandru – Pirandelliana, Jurământul de credinţă

Cătălin Ghiţă – Elemente vizionare în lirica Macedonskiană

Paul Aretzu – Povestea unei relaţii resentimentare

Toma Grigorie – Alexandru Macedonski nuvelistul

Zenovie Cârlugea – Deschiderea sintezei, De la „sublimul baroc” la „graţia rococo”

Mircea Pospai – O carte pentru minte şi suflet, Tudor Nedelcea: Biserica şi Societatea

Mihaela Albu – Tema exilului, o temă recurentă a preocupărilor lui Ştefan Ion Ghilimescu

Victor Rusu – Meridiane lirice, poetul sârb Nedeljko Terzici

Tudor Nedelcea – O monografie hagiografică de excepţie

Emilian Mirea – O călătorie iniţiatică la graniţa dintre Mistic şi Ficţiune, scriitorul craiovean de science-fiction Dan Ninoiu

Gela Enea – Vinovat e cel ce vâna idealul

Ioan Baba – Coroana ca taină invizibilă

Gela Enea – Poezii

Alex Gregora – Poezii

Ion Munteanu – Peisaj amărăzean

Lazăr Popescu – Revoltă în luncă

Mihai Octavian Ioana – Valul de flori

Viorel Mirea – Casnica şi soţul casnice

Dodo Niţă – Istoria în imagini. Craiova de altădată.

Mihai Barbu – Fantasmagorii la patru mâini, de Agnès Lanchon

Victoria Stolojanu Munteanu – Oraşul minciunilor / Oraşul de smarald

Marcello Caprarella – Cursul destinelor încrucişate